Spajanje porodice u Slovačkoj

Spajanje članova porodice u Slovačkoj moguče je u koliko podnosilac poseduje važeču privremenu ili stalnu boravišnu dozvolu. Procedura spajanja porodice može započeti odmah nakon dobijanja boravišne dozvole. U ulozi sponzora može biti student ili zaposlena osoba, pod uslovom da izpunjava opšte zahteve za spajanje porodice.

Spajanje porodice u Slovačkoj

Spajanje članova porodice u Slovačkoj moguče je u koliko podnosilac poseduje važeču privremenu ili stalnu boravišnu dozvolu. Procedura spajanja porodice može započeti odmah nakon dobijanja boravišne dozvole. U ulozi sponzora može biti student ili zaposlena osoba, pod uslovom da izpunjava opšte zahteve za spajanje porodice.

Kao članove porodice smatra se:

 • suponzorov supružnik, ako oboje imaju najmanje 18 godina;
 • zajedničko dete, sponzora i njegovog supružnika, mlađe od 18 godina;
 • sponzorovo dete mlađe od 18 godina;
 • dete sponzorovog supružnika mlađe od 18 godina;
 • sponzorovo ili supružnikovo dete sa posebnim potrebama starije od 18 godina;
 • sponzorovi roditelji ili sponzorov supružnik, koji su ovisni o sponzoru i ne mogu postići zadovoljavajući životni standard bez pomoći sponzora, u svojoj zemlji.

Pored ispunjavanja uveta za dobijanje boravišne dozvole na osnovu spajanja porodice u Slovačkoj, podnosilac zahteva (nosilac boravišne dozvole) mora podneti i dokumente koji potvrđuju:

 • porodične veze;
 • zdravstveno osiguranje za sve članove porodice;
 • potvrdu o financijskoj stabilnosti;
 • potvrdu o prebivalištu;
 • potvrdu o nekažnjavanju;
 • ako je podnosilac zahteva samo jedan roditelj-potvrda o saglasnosti drugog roditelja.

Svi dokumenti, koji se podnesu za dobijanje boravišne dozvole na osnovu spajanja porodice, ne smeju biti stariji od 90. Dokumente koje su izdale zvanične vlasti u inostranstvu, moraju biti prevedeni na slovački jezik, od strane sudskog prevodioca i adekvatno overeni.

Zapošljavanje članova porodice u Slovačkoj

Porodični član sa privremenom boravišnom dozvolom na osnovu spajanja porodice, može se zaposliti ili započeti posao. Međutim, za prvih 12 meseci posle dobijanja privremene boravišne dozvole, moraju imati dozvolu za rad.

Upis u školu

Dete se može upisati u školu na osnovu Slovačke boravišne dozvole, izvoda iz matične knjige rođenih, zdravstvenog osiguranja, izveštaja iz predhodne škole i zdravstvene potvrde Slovačkog pediatra.

Trajanje dozvole

Privremena boravišna dozvola na osnovu spajanja porodice, izdaje se na vremenski period u trajanju boravišne dozvole podnositelja zahteva ali ne duže od 5 godina.

Dugotrajni boravak

Nakon 5 godina legalnog boravka u Slovačkoj, može se članu porodice izdati dugoročna boravišna dozvola, posle 10 godina dobija se državljanstvo Slovačke.

Konsultacije specialista

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

Prijavite se
na studije
u Slovačkoj

Politika zaštite ličnih podataka

×

Upišite se na odgovarajvći

kurs slovenačkog jezika

Politika zaštite ličnih podataka

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

Menadžer će vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Pismo od menadžera može završiti u fascikli SPAM.

Dodatni izvori komunikacije

tel. +386 69 699 054

х

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х