Procedure za spajanje porodice u Češkoj

Procedure za spajanje porodice u Češkoj

Propisi o spajanju porodice određuju uslove pod kojima se spajanje porodice odobrava članovima porodice koji zakonito borave u Češkoj i prava dotičnih članova porodice.

    Spajanje porodice u Češkoj republici moguće je pod sledećim uslovima:

  • Podnosilac zahteva može da se spoji sa vlasnikom dozvole za dugoročni ili stalni boravak koji boravi u Češkoj najmanje 15 meseci;u slučaju spajanja supružnika, oboje moraju imati najmanje 20 godina;
  • Podnosilac zahteva je član porodice vlasnika kartice zaposlene osobe i živeo je u Češkoj Republici;
  • Supružnik je dobio azil na osnovu posebnog zakonskog propisa;
  • Maloletno dete je dobilo je azil na osnovu posebnog zakonskog propisa;
  • Podnosilac zahteva je maloletno dete koje je usvojio ili hranio stranac ili njegov supružnik koji ima boravišnu dozvolu u Češkoj, ili je staratelj maloletnika ili supružnik staratelja strani državljanin sa boravišnom dozvolom u Češkoj i maloletnik će biti zbrinut u Češkoj;
  • Samac koji je stariji od 65 godina ili stranac sa invaliditetom bez ograničenja starosti, koji zavisi od nege i čiji roditelj ili dete ima dozvolu boravka na toj teritoriji.

Pored ispunjavanja uslova za boravak u Češkoj Republici, podnosilac zahteva mora da podnese prijavu sa dokumentima koji potvrđuju porodične veze, zdravstvenim osiguranjem za članove porodice i dokazima o finansijskoj solventnosti.

Dugoročna boravišna dozvola za spajanje porodice izdaje se uglavnom na dužinu boravišne dozvole izdate osobi sa kojom će stranac biti spojen.

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

Prijavite se
na studije
u Slovačkoj

Politika zaštite ličnih podataka

×

Upišite se na odgovarajvći

kurs slovenačkog jezika

Politika zaštite ličnih podataka

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

Menadžer će vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Pismo od menadžera može završiti u fascikli SPAM.

Dodatni izvori komunikacije

tel. +386 69 699 054

х

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х