Fakultet za primenjena društvena istraživanja Univerziteta Nova Gorica poziva zainteresovane na prezentaciju Udruženja putnika Slovenije

U petak, 22. februara 2019. godine, u 15 časova na Fakultetu za primenjena društvena istraživanja Univerziteta Nova Gorica (Nova Gorica, Gregorčičeva 19), održaće se otvorena prezentacija Udruženja putnika Slovenije.

Nevladina omladinska organizacija “Udruženje putnika Slovenije” bavi se pitanjima mobilnosti omladine i omladinskim turizmom putem učešća u lokalnim, regionalnim, nacionalnim, evropskim i međunarodnim projektima, u toku kojih mladi mogu da putuju po povoljnoj ceni ili čak besplatno.

Detaljnije o volonterskom programu

Izvor: fuds.si