Fakultet industrijskog inženjerstva Novo Mesto sarađuje sa grupom TPV

Fakultet industrijskog inženjerstva Novo Mesto učestvuje u radu otvorene platforme za izradu ideja i saradnju sa vanjskim partnerima TPV Innovation Station, koju je osnovala grupa TPV.

Platforma je osnova inovacionog ekosistema, u kome učestvuju saradnici grupe, fakulteti, instituti, biznis inkubatori, start apovi, proizvođači autoprevoznih sredstava, dobavljači, studenti sa inovacionim pristupom  i druge zainteresovane strane. Grupa TPV posredstvom nove platforme stvara sredinu, u kojoj svi navedeni učesnici mogu da izrađuju ideje i da ih implementiraju.

Dodajemo da je prezentacija platforme TPV Innovation Station održana krajem januara 2019. godine u okviru Dana inovacija TPV Grupe, koja je održana na 30. godišnjicu osnivanja preduzeća. Na prezentaciji je učestovala i dekan  Fakulteta industrijskog inženjerstva Novo Mesto, mag. Iris Fink Grubačević.

Izvor: fini-unm.si