Ekonomski fakultet Univerziteta u Ljubljani razvio je kratki kurs makroekonomije

Stručnjaci Centra za poslovnu izvrsnost Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani razvili su kratak kurs makroekonomije, koji bi trajao četiri dana. Ciljana publika novog programa su preduzetnici, političari, naučnici, kao i svi koji su zainteresovani za makroekonomiju, bez obzira na uzrast i kvalifikacije. Predavači su prof. dr Maks Tajnikar i prof. dr Petra Došenovič Bonča. Predavanja sa predstavljanjem makroekonomskih podataka o Sloveniji održaće se u četvrtak, 26. septembra, te 3.10, 10.10. i 17.10. 2019. godine.

Prema autorima programa, znanje makroekonomske teorije neophodan je temelj za razumevanje logike funkcionisanja ekonomije u celini, interakcije pojedinih ekonomskih kategorija i makroekonomskih pojava – poput ekonomskog rasta, inflacije, nezaposlenosti, platnog balansa, duga, kao i monetarne i fiskalne politike. Program makroekonomije sveobuhvatno otkriva sadržaj ovih pojmova.

U predavanju na ovom programu biće uključeni poznati stručnjaci – prof. dr Jože Damjan, prof. dr Bogomir Kovač, prof. dr Mojmir Mrak. Oni će biti učesnici  večernjih diskusija o aktuelnim događajima u slovenačkoj i svetskoj ekonomiji.

Saznajte više  o programu  i načinu prijave

Izvori: efnet.si, cpoef.si