Ekonomski fakultet u Ljubljani održao Međunarodnu nedelju obrazovanja sa učešćem 25 univerziteta iz 18 zemalja sveta

Od 8. do 12. aprila 2019. godine Ekonomski fakultet u Ljubljani je zbog velike potražnje za iskustvom na području internacionalizacije organizovao Međunarodnu nedelju obrazovanja Erasmus+ Staff Week – osposobljavanje zaposlenih sa partnerskih univerziteta. Događaju su prisustvovali predstavnici 25 univerziteta iz 18 zemalja, kao i delegati iz 22 partnerske institucije. Učesnici skupa bili su Australija, Belorusija, Češka, Francuska, Hrvatska, Indija, Kazahstan, Južna Koreja, Lihtenštajn, Litvanija, Holandija, Peru, Poljska, Portugal, Rusija, Švajcarska, Turska i Velika Britanija.

Međunarodna nedelja obrazovanja pružila je priliku za komunikaciju, razmenu znanja i najboljih praksi. Program događaja, sa naglaskom na kvalitet rada Ekonomskog fakulteta u Ljubljani, uključivao je prezentacije i seminare iz područja međunarodne mobilnosti studenata, nastavnika i osoblja, kao i druge aspekte internacionalizacije, uključujući programe međunarodnih letnjih škola.

U okviru međunarodne nedelje raspravljalo se o temama programa Erasmus+, istraživačkom radu Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani. Intenzivni program sproveden je u međukulturnim grupama sa naglaskom na timski rad i studije slučaja. Osim edukacije, važni ciljevi skupa bili su i sticanje novog radnog iskustva, intenziviranje međuuniverzitetske saradnje i interkulturne komunikacije.

Izvor: efnet.si