Stomatologija

Stomatologija

Diplomci programa Stomatologija imaju odgovarajuća znanja iz teorijske, predkliničke i kliničke oblasti stomatologije.

Tokom praktične nastave i pohađanja predmeta iz dentalne medicine, studenti uče osnovne pre-ventivne, dijagnostičke i terapijske postupke i stiču kvalifikacije za samostalno sprovođenje os-novnih praktičnih postupaka. Studije na programu Stomatologija traju 6 godina, a diplomci stiču stepen doktora dentalne medicine, koji je priznat u svim zemljama Evropske unije i u većini dru-gih zemalja.

Studenti šeste godine imaju dodatnu mogućnost da završe poslednju godinu studija u svojoj zem-lji. Na fakultetu univerziteta u Slovačkoj priznaće im se sve akademske obaveze koje student is-puni.

Studije se završavaju uspešnim polaganjem završnog državnog ispita na englskom jeziku sa kojim se dobija sertifikat.

Trajanje studija: 6 godina.

Stepen: integrisani master program.

Jezik studija: engleski.

Vrsta studija: redovne.

Cena: 11000 € / godina.

Prijemni ispiti: Hemija i Biologija, na engleskom jeziku

Smeštaj: studentski dom.

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

Prijavite se
na studije
u Slovačkoj

Politika zaštite ličnih podataka

×

Upišite se na odgovarajvći

kurs slovenačkog jezika

Politika zaštite ličnih podataka

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

Menadžer će vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Pismo od menadžera može završiti u fascikli SPAM.

Dodatni izvori komunikacije

tel. +386 69 699 054

х

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х