Upis na fakultete i više škole u Sloveniji 2022/2023

Jedan od najuzbudljivijih perioda za sve učesnike je podnošenje prijava i dokumenata za upis na fakultet. Prijave na slovenačke univerzitete počinju u mesecu februaru, a na višim školama u martu. Ovo je veoma važno i neophodno je skrenuti pažnju svim kandidatima koji su izabrali neku od slovenačkih obrazovnih institucija za upis.

Photo by rawpixel.com from Pexels

Zašto je apliciranje u prvom prijavnom roku tako važno?

Sva mesta na fakultetima i višim školama u prvom prijavnom roku su slobodna. Sa prijavom u prvom prijavnom roku imaćete največe šanse za uspešan upis na izabranom studijskom programu.

Prijavu se napravi bez dokumenata, koji se šalju naknadno.

Rokovi za prijavu na fakultetima u Sloveniji 2022/2023

Univerzitet Osnovne studije Prvi rok Osnovne studije Drugi rok Osnovne studije Treći rok Osnovne studije
Popunjavanje slobodnih mesta
Master
Univerzitet u Ljubljani 15. februar

20. april
5. – 6. septembar ne ne februar

jun
Univerzitet u Mariboru 15. februar

20. april
6. – 8. septembar ne ne mart – maj
jul – septembar
Univerzitet u Novoj Gorici 15. februar

30. mart
1. maj – 1. jul 1. avgust

1. septembar
ne
februar – mart
maj – jul
avgust – septembar
Nova univerza 3. maj

24. jun
19. avgusta ne ne maj – jun
Primorski univerzitet 15. februar

23. maj
30. maj

27. jul
12. avgust

5. septembar
22., 23. septembar apr – august,
august – septembar

Osnovne studije Prvi rok
15. februar – 20. april
Osnovne studije Drugi rok
5. – 6. septembar
Master
februar – jun

Osnovne studije Prvi rok
15. februar – 20. april
Osnovne studije Drugi rok
6. – 8. septembar
Master
mart – maj, jul – septembar

Osnovne studije Prvi rok
15. februar – 30. mart
Osnovne studije Drugi rok
1. maj – 1. jul
Osnovne studije Treći rok
1. avgust – 1. septembar
Master
februar – mart, maj – jul, avgust – septembar


Osnovne studije Prvi rok
3. maj – 24. jun
Osnovne studije Drugi rok
19. avgusta
Master
maj – junOsnovne studije Prvi rok
15. februar – 23. maj
Osnovne studije Drugi rok
30. maj – 27. jul
Osnovne studije Treći rok
12. avgust – 5. septembar
Osnovne studije Popunjavanje slobodnih mesta
22., 23. septembar
Master
apr – august, august – septembarDatumi se razlikuju od fakulteta do fakulteta.

Rokovi za prijavu na višim školama u Sloveniji 2022/2023

Prvi rok 15. februar – 18. mart
Drugi rok (za preostala mesta)
25. – 31. avgust

Pošaljite zahtev za konsultacije, sa nama imate veče šanse za uspešan upis!

Konsultacije specialista

Zakažite konsultacije

Možete da steknete vrhunsko obrazovanje, mnogo novih prijatelja, kao i da otkrijete svet novih mogućnosti jednostavnim slanjem online zahteva. Naš stručni saradnik će vas uskoro kontaktirati I informisati o svim mogućnostima koje Slovenija može da vam ponudi!

Dodatni izvori komunikacije

tel. +386 69 699 054

Postavite nam pitanje


Politika zaštite ličnih podataka

Dodatni izvori komunikacije

tel. +386 69 699 054

Naša koleginica Lamovec Mojca predstavlja besplatne studije u Sloveniji, odgovara na pitanja i rešava dileme vezane na studije u Sloveniji.

Prijavite se
na studije
u Slovačkoj

Politika zaštite ličnih podataka

×

Upišite se na odgovarajvći

kurs slovenačkog jezika

Politika zaštite ličnih podataka

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

Menadžer će vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Pismo od menadžera može završiti u fascikli SPAM.

Dodatni izvori komunikacije

tel. +386 69 699 054

х

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х