Informacije o vizi

Informacije o vizi

Viza tipa D

Dugoročna nacionalna viza, ili poznata i kao dugoročna viza za potrebe studija, ukratko „studentska viza“, izdaje se na period od 90 dana do najviše jedne godine. Zahtev za dugoročnu vizu dužu od 90 dana možete podneti u češkoj ambasadi u inostranstvu. Prijavu ste dužni da predate samo u češkoj ambasadi u državi čiji ste državljanin ili koja je izdala vašu trenutnu putnu ispravu, ili u državi u kojoj imate dozvolu za dugoročni ili stalni boravak.

Prijavni postupak

Češka ambasada je nadležna samo za prijem zahteva za dugoročnu vizu, a nadležno telo za njenu obradu je MUP (Ministarstvo unutrašnjih poslova). Tokom postupka, češka ambasada komunicira sa podnosiocem zahteva, poziva ih na saslušanje ili ih poziva da podignu vizu. Češka ambasada može da vas pozove na razgovor i zatraži da temeljno ispunite uslove za prijavu; slično, Češka ambasada ima pravo da vam uzme otiske prstiju ili da vas slikovno zabeleži. Dokumenti koje je MUP tražio od vas uvek treba da se predaju u zadatim rokovima.

Vreme obrade vize

Zakon o prebivalištu stranih državljana utvrđuje standardni rok od 90 dana za obradu zahteva za dugoročnu vizu od dana podnošenja zahteva. U posebno složenim slučajevima prođe 120 dana od dana podnošenja prijave, a u određenim slučajevima – u svrhu studija, pedagoške delatnosti ili istraživanja – u roku od 60 dana od podnošenja prijave.

Odluka o odobravanju dugoročne vize

U slučaju pozitivne ocene vaše prijave, češka ambasada kod koje ste podneli prijavu kontaktiraće vas – u većini slučajeva putem e-pošte – radi dogovora o datumu preuzimanja dugoročne vize.

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

Prijavite se
na studije
u Slovačkoj

Politika zaštite ličnih podataka

×

Upišite se na odgovarajvći

kurs slovenačkog jezika

Politika zaštite ličnih podataka

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

Menadžer će vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Pismo od menadžera može završiti u fascikli SPAM.

Dodatni izvori komunikacije

tel. +386 69 699 054

х

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х