Šta je to viša škola?

To je tip obrazovanja sa akcentom na praktičnom sticanju veština i iskustva, jer važan deo programa čini praksa.

Obrazovne ustanove po pravilu tesno sarađuju sa lokalnim preduzećima, gde studenti obavljaju do 40% programa na praktičnoj nastavi. U svakoj akademskoj godini studenti na višim školama imaju po 400 sati prakse.

Obrazovanje traje 2 godine ili 4 semestra, student dobija na kraju 120 ECTS. Viša škola okončava se odbranom diplomskog rada, koji je međunarodno priznat.

Photo: Studenti se već za vreme studija upoznaju sa pravim poslom u preduzećima/pixabay/geralt

Tipovi programa na višim školama

U Sloveniji je svake godine na raspolaganju više od 10 000 mesta na 155 programa višeg stručnog obrazovanja. Programi se realizuju u 47 obrazovnih ustanova.

Ko može da se upiše

Na višu školu mogu da se upišu svi koji su završili 4-godišnju srednju školu i uspešno položili maturske ispite. Na nekim umetničkim programima neobhodno je položiti prijemni ispit.

Prijavnih roka ima više. Proverite svoju mogućnost upisa na višu školu i se nama javite na education@2tm.si.

Studentske pogodnosti

Studenti koji se školuju u javnim i privatnim višim školama u Sloveniji imaju ista prava I pogodnosti kao i studenti visokoškolskih ustanova, odnosno fakulteta.

Studenti dobijaju pravo na:

  1. subvencionisanu ishranu,
  2. subvencionisan prevoz,
  3. studentski rad,
  4. različite popuste (muzej, teratana, kursevi, koncerti, …).

Zapošljavanje diplomaca

Zahvaljujući visokoj praktičnoj usmerenosti programa, studenti se već za vreme studija upoznaju sa pravim poslom u preduzećima. Većina studenata nalazi posao nakon završetka studija. Mnogi diplomci nastavljaju da rade u kompanijama u kojima su obavljali praksu.

Pored stručnog znanja, studenti takođe stiču važna znanja iz oblasti preduzetništva, finansija i marketinga. Iskustvo i znanje omogućavaju diplomcima otvaranje i uspešno vođenje sopstvenog posla.

Diploma omogućava studentima da nastave studije čak i nakon završetka više škole. Diplomci mogu birati između više visokoškolskih studijskih programa.

Konsultacije specialista

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

Prijavite se
na studije
u Slovačkoj

Politika zaštite ličnih podataka

×

Upišite se na odgovarajvći

kurs slovenačkog jezika

Politika zaštite ličnih podataka

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

Menadžer će vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Pismo od menadžera može završiti u fascikli SPAM.

Dodatni izvori komunikacije

tel. +386 69 699 054

х

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х