Ako je za vas aktuelna tema kvalitetnog obrazovanja koje je traženo u celoj Evropi, predlažemo vam više stručne škole u Sloveniji. Viša škola u Sloveniji je jedan od stepenova visokog obrazovanja, takozvana Višja šola. U ovom članku ćemo vam objasniti kakve prednosti donose više škole svojim studentima i kakve perspektivе u karijeri ovde možete steći.

Photo: Designed by @creativeart

Mnoge evropske zemlje imaju nedostatak kvalifikovanih stručnjaka: na primer, u Nemačkoj deficit kadrova u 2018. je ni manje ni više 1 210 000 ljudi! Među traženim zanimanjima su  logistika, građevinarstvo i različite struke u proizvodnji. Vlada zemlje ulaže sve napore u mobilizaciju domaćeg i evropskog radnog potencijala. Glavni cilj je privlačenje i olakšavanje pristupa nemačkom tržištu rada radnicima i sa višim, i sa srednjim stručnim obrazovanjem.

Za svakog maturanta ova informacija je značajna, jer ona pokazuje da diplomac više stručne škole statistički ima zagarantovano pristojno radno mesto i razvoj u karijeri.

Stroge uslove nemačkih poslodavaca je lako ispuniti, ako ste stekli obrazovanje u Sloveniji, jer je diploma u tom slučaju priznata u celoj Evropi, uključujući i Nemačku. Obrazovanje u Sloveniji nije niže po kvalitetu od obrazovanja u Njemačkoj, ali je pritom ovde mnogo lakše. Osim sticanja struke same po sebi, diplomci slovenačkih univerziteta u višim školama tokom studija savladaju i strane jezike i učestvuju u programima međunarodne razmene. Tako kvalitetna obuka dozvoljava diplomcima sa slovenačkih obrazovnih institucija da biraju gde žele da nastave karijeru, u otadžbini, u Sloveniji, ili u drugim evropskim zemljama.

Ako je za vas tema kvalitetnog obrazovanja traženog u celoj Evropi aktuelna, preporučujemo vam da obratite pažnju na slovenačke više škole. U ovom članku ćemo govoriti o tome kakve profesije tamo možete steći i koje prednosti imaju studenti viših škola Slovenije.

Prednost obrazovanja na slovenačkim višim školama

Kako smo naveli, obrazovanje dobijeno u Sloveniji cenjeno je u mnogim zemljama sveta. Pri tome slovenačke više škole imaju svoje specifičnosti i prednosti.

Maturanti upisuju višu školu nakon završetka srednje škole i uspešnog polaganja maturskog ispita – mature. Ovde je obrazovni proces maksimalno usmeren ka praksi, kojoj je posvećeno 40% programa (800 sati godišnje)! Baza za praksu su lokalna preduzeća, tako da studenti završavaju školovanje već u osnovi pripremljeni za realan posao i nije im potrebna dodatna obuka ili dugo stažiranje. Često posle škole studenti nastave da rade u preduzećima gde su imali praksu. Uz to, upravo zahvaljujući praksi diplomci viših škola imaju duži radni staž, što utiče na visinu penzije.

Važna informacija: za upis u slovenske više škole nisu potrebni prijemni ispiti, za praktično sve struke, sa izuzetkom nekih umetničkih smerova. Treba napomenuti i to da je trajanje školovanja na višim školama kraće od onoga na visokoškolskim zavodima. Školovanje traje 2 godine (4 semestra) i završava se odbranom diplomskog rada. To znači da mladi stručnjak sa više škole može brže da dobije diplomu, ranije započne karijeru i da počne da zarađuje platu, i to pristojnu.

Napominjemo da je Slovenija sklopila obostrani ugovor sa Bosnom i Hercegovinom, Makedonijom, Hrvatskom i Crnom Gorom, koji omogućava studentima ovih zemalja da se besplatno obrazuju na višim školama i univerzitetima Slovenije. To znači, da student i njegova porodica moraju samo da obezbede njegov smeštaj u Sloveniji. Svi strani studenti imaju posebne popuste na hranu i prevoz, imaju pravo da rade i studiraju, a dobijaju i boravišnu dozvolu tokom studija. Slovenci rado primaju goste iz drugih zemalja i ne prave razlike između domaćih i stranaca.

Za svakog ponešto: programi slovenačkih viših škola

U Sloveniji postoji 47 viših škola u različitim delovima zemlje. Svake godine ih upisuje 10 hiljada maturanata. Na raspolaganju ima je 155 studijskih programa, od Javne ishrane do Robotike, pri tome su najpopularnije tehničke struke, kao i smerovi vezani za IT i turizam.

Već nekoliko škola ima i popularni program Velnes i turizam. Diplomci ovog smera lako pronalaze posao kako u Sloveniji, tako i u celom svetu, zahvaljujući dobijenoj visokoj kvalifikaciji u osnovnoj struci i znanju minimalno dva strana jezika.

 Diploma smera Geotehnologija i rudarstvo sigurno će obezbediti vlasniku iste zaposlenje, jer ova oblast stalno ima deficit kadra. Takva je i situacija sa stručnjacima u oblasti aviomehanike, elektronike, mehatronike i mašinstva.

Slovenačke više škole obučavaju stručnjake za IT sektor Slovenije, EU i celog sveta zahvaljujući mnoštvu programa vezanih za IT sektor.

Da biste dobili detaljne informacije o višim školama u Sloveniji i njihovim programima, obratite se stručnjacima kompanije 2TM – oni su spremni da vam pruže detaljno savetovanje!

Anastasia Pimenova

Konsultacije specialista

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

Prijavite se
na studije
u Slovačkoj

Politika zaštite ličnih podataka

×

Upišite se na odgovarajvći

kurs slovenačkog jezika

Politika zaštite ličnih podataka

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х