Perspektivni studij uz dosta prakse sa najboljim profesorima: intervju sa van. prof. dr Boštjanom Brumenom, dekanom Fakulteta za turizam Univerziteta u Mariboru

Fakultet za turizam UM osnovan je u decembru 2009. sa sedištem u Brežicama. Studenti mogu birati između tri studijska programa: visokoškolski strukovni, univerzitetski i master program turizma. Fakultet se može pohvaliti modernim i visokokvalitetnim obrazovnim programima koje sprovode međunarodno poznati stručnjaci i predavači sa dugogodišnjim iskustvom u turizmu. Veliki naglasak je na stručnoj praksi.

Photo: van. prof. dr Boštjan Brumen, dekan Fakulteta za turizam UM

– Koje su posebnosti Fakulteta za turizam?

– Fakultet turizma u Brežicama ističe se izuzetno dobrim vezama sa privredom. U skladu s tim osmišljeni su naši studijski programi koji veliku pažnju posvećuju usvajanju praktičnih znanja direktno tamo gde je to potrebno, odnosno u turističkom sektoru. Mnogo je časova posvećeno praktičnom obrazovanju i osposobljavanju, tu su i stručne ekskurzije i terenski rad koje su obavezan dio predmeta.

Nakon što diplomiraju, naši studenti nemaju samo golo teorijsko znanje, već pre svega praktično iskustvo, poznavanje procesa rada na polju provrede i organizacije, sposobni su rešiti konkretne probleme i imaju potrebne kontakte za nastavak karijere čim diplomiraju.

– Što je ono što Fakultet za turizam izdvaja?

– Na faksu se možemo pohvaliti najboljim profesorima. Naši profesori su u protekloj godini od naših studenata na celom univerzitetu dobili najviše ocene. To znači da je naš fokus na studentima, posvećujemo im puno vremena i brzo rešavamo sve moguće probleme i poteškoće.

Odlični smo i na međunarodnom polju, budući da imamo fakultet s najvećim procentom stranih studenata i najvećim procentom studenata koji odlaze na međunarodne razmene. To ukazuje na snažnu i uspešnu integraciju u međunarodne tokove.

– Koliko stranih studenata studira kod vas, odakle dolaze i na koje se programe najviše upisuju?

– Kod nas studira više od 53 stranih studenata, a dolaze iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Indije, Rusije, Turske i Kine. Studenti se upisuju na studije turizma prvog i drugog ciklusa.

– Kakva je vaša strategija za privlačenje stranih studenata?

– Strane studente stičemo izvrsnim studijskim programima koji se izvode na engleskom jeziku u slovenačkoj prestonici, Ljubljani. Pri dobijanju studenata pomažu nam agencije koje su posebno kvalifikovane i poznaju specifičnosti svakog tržišta. Dakle, zajedno radimo na tome da studentu bude osigurana najbolja moguća briga tokom upisnih procedura, u procesu dobijanja potrebnih dozvola, kao i tokom samih studija.

– Koje su vizije, ambicije i ciljevi za razvoj Fakulteta za turizam?

Želimo postati jedan od najboljih fakulteta turizma u Evropi. Usredsređeni smo na održivi, zeleni i aktivni turizam, a ciljeve ostvarujemo fokusirajući se na studenta i motivisanog, zadovoljnog profesora.

Novinarka: Špela Zupan Štampohar

Konsultacije specialista

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

Prijavite se
na studije
u Slovačkoj

Politika zaštite ličnih podataka

×

Upišite se na odgovarajvći

kurs slovenačkog jezika

Politika zaštite ličnih podataka

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

Menadžer će vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Pismo od menadžera može završiti u fascikli SPAM.

Dodatni izvori komunikacije

tel. +386 69 699 054

х

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х