Univerzitet u Mariboru je druga visokoškolska ustanova po važnosti u Sloveniji. Ovaj univerzitet se veoma visoko kotira u Evropi, o čemu svedoči i veliki broj stranih studenata koji na njemu studiraju. Među budućim studentima iz raznih zemalja naročito je popularan fakultet FGPA (Fakultet za građevinarstvo, saobraćajni inženjering i arhitekturu). Tradicionalno je tražen master program „Građevinarstvo“, koji se nudi na ovom fakultetu.

Photo by David McBee on Pexels

Karakteristike i prednosti programa „Građevinarstvo“

Veoma važan faktor prilikom izbora visokoškolske ustanove u inostranstvu je cena studija. Univerzitet u Mariboru je po tom pitanju veoma privlačan univerzitet, jer nudi pristupačne cene za obrazovne usluge. Cena studija na master programu „Građevinarstvo“ u 2018/2019. godini iznosi 1750 evra godišnje, što je rekordno niska suma čak i za slovenačke univerzitete, gde su cene studija inače veoma pristupačne.

Master program traje 2 godine (4 nastavna semestra). Nastava na studijama se izvodi redovno. Svi predmeti se predaju na engleskom jezika, a nivo znanja ne sme biti niži od В2. Na master po dostupnom programu „Građevinarstvo“ upisuju se studenti iz svih zemalja, koji imaju bečelor diplomu iz odgovarajuće oblasti. Na prvoj godini studija studenti se usavršavaju na jednom od dvaju ponuđenih nastavnih kurseva: „Građevinarstvo i eksploatacija zgrada“ ili „Infrastruktura građevinarstva“.

Osnovni cilj master programa je obučavanje visokokvalifikovanih stručnjaka u sferi građevinarstva. Proces studija je usmeren na sticanje temeljnih naučno-teoretskih znanja, praktičnih stručnih veština, koje im obezbeđuju visok nivo konkurentnosti. Diploma mastera građevinarstva stečena na fakultetu FGPA garantuje privlačne karijerne perspektive.

Fakultet FGPA Univerziteta u Mariboru čuven je po visokokvalifikovanom profesorsko-predavačkom sastavu. Predavanja studentima drže iskusni predavači. U okviru međunarodnog programa razmene za držanje određenih nastavnih disciplina pozivaju se vodeći profesori sa najboljih evropskih univerziteta. To povišava nivo nastave na fakultetu FGPA.

Među obavezne predmete na master studijama spadaju građevinske konstrukcije, građevinski materijali, mehanika, informaciono modeliranje građevinskih objekata, građevinska fizika i druge discipline. Postojanje velikog broja izbornih predmeta omogućava svakom studentu da sastavi individualni nastavni plan u skladu sa svojim sklonostima. Opciono se mogu izučavati predmeti kao što su naprimer marketing građevinske proizvodnje, procena nekretnina, razvoj programskih rešenja u građevinarstvu.

Od prednosti studija na fakultetu FGPA treba istaći rad u malim studijskim grupama. Mali broj studenata u grupama omogućava povećanje efikasnosti na seminarima i vežbama. Predavači imaju mogućnost da primenjuju individualni pristup u nastavi, realizujući potencijal svakog studenta. Veoma važna komponenta studija na master programu jeste naučnoistraživački rad studenata.

Obavezna komponenta nastavnog plana je naučno-privredna praksa. Studenti obavljaju ovu praksu u vodećim građevinskim preduzećima u Mariboru. Praksa omogućava studentima da prošire stečena znanja, steknu neophodne veštine i kompetencije, steknu iskustvo u rešavanju profesionalnih zadataka. Tokom prakse se odvija prikupljanje materijala za pisanje završnog master rada, čijom odbranom se okončavaju studije na programu „Građevinarstvo“.

Dodatne mogućnosti za studente

Mariborski univerzitet učestvuje u programu studentske razmene Erasmus+. U okviru ovog programa univerzitet je potpisao bilateralne sporazume sa univerzitetima SAD, Kanade, Japana, Brazila i mnogih evropskih zemalja. Studenti koji studiraju na programu „Građevinarstvo“ mogu da odu na studije u drugu zemlju na period od 3 meseca do godinu dana. Ovakva studijska putovanja pomažu u sticanju novih znanja, kao i u vežbanju komunikacionih veština i sticanju novih prijatelja.

Studiranje na fakultetu FGPA pruža studentima mogućnost da učestvuju u najrazličitijim međunarodnim i nacionalnim projektima. U skladu sa svojim interesovanjima i hobijima omladina se bavi naučnoistraživačkim radom, učestvuje u kulturnim manifestacijama, sportskim takmičenjima, volonterskim akcijama. Studentski život na Univerzitetu u Mariboru protiče ispunjeno i veoma zanimljivo.

Gde mogu da se zaposle masteri građevinarstva

FGPA je jedan od lidera među fakultetima na Univerzitetu u Mariboru ako se gleda traženje posla svršenih studenata. Stranci koji su stekli diplomu mastera građevinarstva  mogu da nađu dobar i dobro plaćen posao u Sloveniji, u nekoj drugoj evropskoj zemlji ili u svojoj domovini. Po završetku ovog programa studenti postaju građevinski inženjeri, šefovi i upravnici gradilišta, vodeći stručnjaci projektno-konsultantskih odeljenja, predavači u stručnim školama.

Skrećemo vašu pažnju na to da upis još uvek nije završen i da imate realne šanse da stignete da postanete student Mariborskog univerziteta na programu „Građevinarstvo“ već ove akademske godine. Ali uz jedan uslov – ako ne budete gubili vreme na samostalno lutanje u procesu predaje dokumenata. Kada je važan svaki minut važno je osigurati se podrškom iskusnih stručnjaka, čija saradnja sa univerzitetima po pitanju upisa budućih studenata funkcioniše po tačno oprobanom mehanizmu – i biti siguran u rezultat!

Aleksandar Lisov

Besplatne konsultacije specialista

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka


Prijavite se
na studije
u Slovačkoj

Politika zaštite ličnih podataka

×

Upišite se na odgovarajvći

kurs slovenačkog jezika

Politika zaštite ličnih podataka

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х