Obrazovanje je za čoveka najprofitabilnija investicija koja mu omogućava da zauzme dobro mesto na tržištu rada, ono je zalog njegove profesionalne samorealizacije i blagostanja. Danas budući studenti sve češće sebi postavljaju pitanje: ostati u svojoj zemlji ili otići na studije u inostranstvo? Hajde da zajedno analiziramo koje mogućnosti otvara evropska diploma!

Photo by: Shopify Partners

Evropska diploma povećava konkurentnost kandidata prilikom traženja posla, jer svedoči o njegovim temeljnim znanjima i profesionalnoj kompetentnosti. Sveži pogledi, višestran razvoj i visoke kvalifikacije – to je ono što čini kandidata „kandidatom broj jedan”. Osim toga, pored visokog kvaliteta nastave, poznata je i zainteresovanost evropskih univerziteta da sačuvaju svoju reputaciju. Što da se krije – u nekim zemljama nisu retki slučajevi korupcije, kada se studenti „dogovaraju” sa profesorima oko polaganja ispita u zamenu za „nadoknadu”. U Evropi se ovakvi pokušaji mogu završiti izbacivanjem sa fakulteta, a ukoliko je student stranac čak i njegovom deportacijom. Tako da je evropska diploma pošteno zaslužen dokument o stečenom obrazovanju, gde iza svake ocene stoji pravo znanje.

Mora se napomenuti i da su evropske obrazovne institucije zainteresovane da njihovi bivši studenti nađu  zaposlenje. Stručnjaci vode razgovore sa studentima, daju preporuke, pomažu u nalaženju prakse tokom studija. O stvorenim uslovima i mogućnostima za strane studente u svom intervjuu kompaniji 2ТМ detaljno govori izvršni direktor Koledža za stručno obrazovanje „Academia” iz Slovenije Žan Dapčevič.

Šta je još na evropskim univerzitetima  privlačno za buduće studente iz zemalja bivše Jugoslavije? To su pre svega razvijen obrazovni sistem i tehnička opremljenost. Naučno-istraživačka infrastruktura omogućava sprovođenje ozbiljnih istraživanja u okviru samog fakulteta, a savremena multimedijalna sredstva i izuzetno bogata biblioteka služe za produbljivanje znanja i umeća. Ključnu ulogu ovde neosporno igra želja samog studenta da usvoji ta znanja uz pomoć napornog rada i samodiscipline. Istovremeno, svaki student, pa tako i stranac, uvek može da računa na pomoć i podršku od strane kako predavača tako i kolega.

Moraju se spomenuti i uslovi stvoreni za studente u Sloveniji – od komfornih studentskih domova do besplatnog pristupa internetu, popusta na hranu i vožnju javnim prevozom. Pored toga, pred studentima slovenačkih univerziteta se otvaraju bezgranične mogućnosti za pristupačna putovanja po celoj Evropi, bez razmišljanja o dobijanju vize. Još jedan argument u korist odluke za studiranje u inostranstvu jeste usavršavanje veština komunikacije na stranom jeziku. Čovek koji govori nekoliko jezika uvek će biti tražen na tržištu rada.

U Sloveniji se otvaraju široke mogućnosti i za upoznavanje sa kulturom i tradicijom raznih zemalja. Uprava fakulteta organizuje mnoštvo kulturnih i zabavnih programa, na koje poziva i studente drugih fakulteta, a to znači nova  poznanstva i širenje pogleda na svet.

Nema isplativije investicije od novca uloženog u samog sebe. I ne samo to, ukoliko bude marljivo studirao, student sa evropskom diplomom brzo će naći dobro plaćen i prestižan posao i s kamatom će vratiti uložen novac. Već prosečna plata u privatnom sektoru u Sloveniji iznosi reda veličine 2200 evra mesečno. Nivo plata u drugim evropskim zemljama koje se nalaze blizu Slovenije već je znatno viši: u Italiji – 3150 evra, u Austriji – 3700 evra, u Nemačkoj – 3800 evra. Podsetimo da je studiranje za državljane iz zemalja bivše Jugoslavije na osnovi bilateralnih sporazuma potpuno besplatno. 

Na taj način studije u Evropi otkrivaju mnoštvo perspektiva i diploma stečena ovde daje studentu široke mogućnosti za izgradnju sigurne budućnosti. Ipak, umeće da se one realizuju zavisi od same osobe – od njene rešenosti, vrednoće i upornosti.

Autor: Julduz Azamova

Besplatne konsultacije specialista

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

Prijavite se
na studije
u Slovačkoj

Politika zaštite ličnih podataka

×

Upišite se na odgovarajvći

kurs slovenačkog jezika

Politika zaštite ličnih podataka

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

Menadžer će vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Pismo od menadžera može završiti u fascikli SPAM.

Dodatni izvori komunikacije

tel. +386 69 699 054

х

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х