Programi umetnosti i dizajna

Dodiplomski program Dizajn igara

Sa diplomom iz dizajna igara, student može da uđe u profesionalni život kao dizajner igara, dizajner sistema, dizajner nivoa, dizajner narativa, autor igara, umetnik igara ili programer igara.

Diplomci mogu postati kreativni direktori ili ući u profesionalna polja novinarstva i istraživanja igara.

Trajanje: 6 semestara

Stepen: Dodiplomski

Jrzik: engleski

Godišnja školarina:

Izvan EU: 12.110 EUR / god

EU: 9.310 EUR / god

Lokacija: Berlin

Prijemni ispiti: Portfolio i upitnik

Uslovi: IELTS 5.5, motivaciono pismo, prijava, CV, diploma srednje škole i prevodi

Dodiplomski program Dizajn

Sa diplomom iz oblasti dizajna komunikacija, diplomci imaju mnogo mogućnosti za ulazak u profesionalni život: kreativni ili umetnički direktori u agencijama za oglašavanje i komunikacije, izdavačkim kućama ili vladinim institucijama ili rade u dizajnerskim kancelarijama.

Trajanje: 6 semestara

Stepen: Dodiplomski

Jrzik: engleski

Godišnja školarina:

Izvan EU: 12.110 EUR / god

EU: 9.310 EUR / god

Lokacija: Berlin

Prijemni ispiti: Portfolio i upitnik

Uslovi: IELTS 5.5, motivaciono pismo, prijava, CV, diploma srednje škole i prevodi

Dodiplomski program Fotografija

Studije se izvode u malim grupama u prijateljskoj i ličnoj atmosferi. Studente će učiti renomirani fotografi u centralno lociranom kampusu, opremljenom najnovijom tehnologijom – foto studio, laboratorija za štampu i skeniranje, tamna komora, oprema za kameru, MacPools. Kampus je poznat po svom međunarodnom i engleskom govornom karakteru.

U zavisnosti od studentovih karijernih ciljeva, mogu odabrati specijalizacije i birati između različitih interdisciplinarnih predmeta. Programi koji se predaju na Univerzitetu uključuju i praktične projekte sa vrhunskim partnerima iz kreativne industrije, izlete i izložbe u Pariz, Njujork, Vijetnam, Island, itd. koji će diplomce pripremiti za posao iz snova. Studirajući fotografiju, oni uče kako da pretoče ideje i osećanja u složene slike u profesionalnim uslovima.

Trajanje: 6 semestara

Stepen: Dodiplomski

Jrzik: engleski

Godišnja školarina:

Izvan EU: 12.110 EUR / god

EU: 9.310 EUR / god

Lokacija: Berlin

Prijemni ispiti: Portfolio i upitnik

Uslovi: IELTS 5.5, motivaciono pismo, prijava, CV, diploma srednje škole i prevodi

Dodiplomski program Dizajn filma i pokreta

Program za dizajn filma i pokreta priprema studente za karijeru u oblastima filma, animacije, dizajna, scenografije i medijske umetnosti, a diplomci mogu da rade u profesionalnim oblastima pokreta, digitalnog ili filmskog dizajna.
Obučeni su za rad u agencijama, na televizijama, produkciji filmova i igara, industriji zabave, likovnoj umetnosti, oglašavanju, prenošenju znanja, medijskoj sceni muzike, sajmovima, pozorištima i scenama.

Trajanje: 6 semestara

Stepen: Dodiplomski

Jrzik: engleski

Godišnja školarina:

Izvan EU: 12.110 EUR / god

EU: 9.310 EUR / god

Lokacija: Berlin

Prijemni ispiti: Portfolio i upitnik

Uslovi: IELTS 5.5, motivaciono pismo, prijava, CV, diploma srednje škole i prevodi

Dodiplomski program Ilustracije

Sa diplomom ilustracije, diplomci imaju priliku da započnu svoj profesionalni život u redakcijama, reklamnim agencijama, dizajnerskim kancelarijama, izdavačkim kućama, muzejima, industriji igara i filmskim produkcijama.

U zavisnosti od specijalizacije,poslovi se kreću od pružanja sadržaja za stranice časopisa do reklamnih kampanja, od infografike do naučne ilustracije ili od dizajna ambalaže do koncepta za računarske igre.

Trajanje: 6 semestara

Stepen: Dodiplomski

Jrzik: engleski

Godišnja školarina:

Izvan EU: 12.110 EUR / god

EU: 9.310 EUR / god

Lokacija: Berlin

Prijemni ispiti: Portfolio i upitnik

Uslovi: IELTS 5.5, motivaciono pismo, prijava, CV, diploma srednje škole i prevodi

Mаster program Medijski prostori

Master program Medijski prostori omogućava studentima da uđu u profesionalni svet u sledećim oblastima: instalacije, 3D pokretne slike, sistemi vođenja prezentacija brendova, scenografija, dizajn pozorišta, scenski dizajn, instalacije likovne umetnosti, dizajn performansa uživo, mesta za igru, arhitektura / dizajn enterijera, izložbe i dizajn događaja do mapiranja „prostora podataka“ i generisanja naučnih vizuelizacija.

Trajanje: 3 semestra

Stepen: Master

Jrzik: engleski

Godišnja školarina:

Izvan EU: 12.600 EUR / godišnje

EU: 11.400 EUR / godišnje

Lokacija: Berlin

Prijemni ispiti: Portfolio, Skype intervju

Uslovi: IELTS 6, prijava, diploma i prevod, motivaciono pismo, CV

Master program Fotografija

Master program Fotografija pomaže studentima da razviju svoj specifični vizuelni jezik koji mogu koristiti za primenjeni ili umetnički rad. Stoga se osnovni kurikulum sastoji od dva eksperimentalna projekta na kojima stidenti rade samostalno. Značajan deo programa skoncentrisan je na analizu narativnih perspektiva i njihove strukture i vizuelnog pripovedanja kako bi student stekao autorefleksiju umetnika.

Student će imati priliku da aktivno oblikuje svoje studije i put karijere izborom specijalizacija i odabirom kurseva iz različitih interdisciplinarnih predmeta. Profesionalci će podržati njihov napredak, pomažući im da razviju svoj prepoznatljiv potpis i usavrše svoje talente. Master program uključuje praktične projekte koje vode istaknuti fotografi i umetnici i međunarodna studijska putovanja i radionice u Njujorku, na Islandu ili u različitim gradovima Azije.

Trajanje: 3 semestra

Stepen: Master

Jrzik: engleski

Godišnja školarina:

Izvan EU: 12.600 EUR / godišnje

EU: 11.400 EUR / godišnje

Lokacija: Berlin

Prijemni ispiti: Portfolio, Skype intervju

Uslovi: IELTS 6, prijava, diploma i prevod, motivaciono pismo, CV

Master program Vizuelni i iskustveni dizajn

Na master programu Vizuelni i iskustveni dizajn studenti će naučiti da razumeju inovacije u digitalnim, računskim i fizičkim interakcijama koje prožimaju naš svakodnevni život. Sve teme će se izvoditi u delovima, omogućavajući studentima da steknu i primene teoriju u stvarnom kontekstu i zamisle potpuno nove scenarije. Moduli će se fokusirati na kreativne pristupe vizuelnom dizajnu, vrednosti kulturne raznolikosti u doba globalizovanih tržišta i pristupe širokog spektra dizajniranja za društvene medije i digitalne ekosisteme.

Ove studije će se fokusirati na kritičku svest o ravnoteži između kreativnih, komercijalnih i poslovnih razmatranja za razvoj vizuelnih narativa pomoću različitih alata i grafičkih elemenata. Studenti će takođe raditi na projetktima sa istraživanjima i inovativnim pristupima u poslovanju. Moduli će naglasiti promenljivu ulogu dizajnera u sferi algoritamskog procesa koji posreduje u interakcijama u digitalnim prostorima, gde su adaptivno razmišljanje i stvaranje sadržaja usmereni na čoveka.

Trajanje: 2 semestra

Stepen: Master

Jrzik: engleski

Godišnja školarina:

Izvan EU: 14.300 EUR / godišnje

EU: 13.000 EUR / godišnje

Lokacija: Berlin

Prijemni ispiti: Portfolio, Skype intervju ako je potrebno

Uslovi: IELTS 6, prijava, diploma i prevod, motivaciono pismo, CV

Upravljanje inovacionim dizajnom

Sveobuhvatne promene sa digitalizacijom, promenom tržišta i ponašanjem potrošača stvorili su novo profesionalno polje za igru između kreativnog dizajna, poslovne strategije i razvoja IT-a. Kompanije usredsređene na inovacije sve više traže menadžere koji razumeju kako koristiti dizajn kao istaknuti pokretački faktor poslovnih odluka i kako uključiti logično razmišljanje i umetnički stav u posao, kao stratešku imovinu u stvaranju inovacija i održive potrošnje, vrednosti i transformacija organizacije i vizije preduzeća.

Ovaj novi master program Upravljanje inovacionim dizajnom pozicioniran je na tački preseka dizajna i poslovanja. Želi da oblikuje pojedince koji prihvataju ove složene, brze izazove i koji zauzimaju integrisani pristup sa strategijama koje kombinuju najbolje od dizajna, poslovanja i tehnologije. To se, između ostalog, postiže nizom intenzivnih projekata koje će se održavati u uskoj saradnji sa vodećim profesionalcima u industriji i stvarnim preduzećima koja se suočavaju sa istim izazovima.

Trajanje: 2 semestra

Stepen: Master

Jrzik: engleski

Godišnja školarina:

Izvan EU: 14.300 EUR / godišnje

EU: 13.000 EUR / godišnje

Lokacija: Berlin

Prijemni ispiti: Portfolio samo za kandidate na polju Dizajna, Skype intervju po potrebi, IDM (Innovation Design Management) – posebni odgovori umesto motivacionog pisma

Uslovi: IELTS 6, prijava, diploma i prevod, CV

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

Prijavite se
na studije
u Slovačkoj

Politika zaštite ličnih podataka

×

Upišite se na odgovarajvći

kurs slovenačkog jezika

Politika zaštite ličnih podataka

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

Menadžer će vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Pismo od menadžera može završiti u fascikli SPAM.

Dodatni izvori komunikacije

tel. +386 69 699 054

х

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х