Alma Mater Europaea predstavila je svoje aktivnosti delegaciji norveškog univerziteta Kristiania

Alma Mater Europaea aktivno jača međunarodne odnose s evropskim obrazovnim institucijama. Tako je u četvrtak, 24. loktobra 2019. 24 člana delegacije norveškog univerziteta Kristiania (Høyskolen Kristiania) posetilo Maribor.

Gosti iz Norveške upoznali su se sa radom Alma Mater Europaea, studijskim programima, sadržajima i imali neformalni razgovor u predgrađu Maribora.

Izvor: sl-si.facebook.com