Visokošolska učiteljica DOBA Fakultete predavateljica na regijskem posvetu o inovativnem načinu spodbujanja učenja

8. 11., 12. 11. in 22. 11. 2019 je potekal regijski posvet, ki ga je organizirala Gospodarska zbornica Slovenije v okviru projekta POLET. Na dogodkih je predavala in vodila okroglo mizo dr. Živa Veingerl Čič, visokošolska učiteljica na DOBA Fakulteti.

V naslednjih letih se bodo na slovenskem trgu začele dogajati spremembe, ki bodo terjale od delodajalcev velike prilagoditve. V Sloveniji bo do leta 2020 petina prebivalcev starih nad 65 let. Na trg dela prihaja manj mladih, delež starejših (od 55 do 64 let) pa narašča.

Z namenom vključevanja različnih deležnikov, razširjanja projektnih aktivnosti ter predvsem izmenjave dobrih praks podjetij je potekala regijski posvet o inovativnem načinu spodbujanja učenja in izboljšanja medgeneracijskih odnosov: »Obratno mentorstvo v luči medgeneracijskega sodelovanja in staranja delovne sile«. Dr. Živa Veingerl Čič, visokošolska učiteljica na DOBA Fakulteti, na dogodkih, ki jih je organizirala Gospodarska zbornica Slovenije v okviru projekta POLET, je vodila okroglo mizo in imela predavanje z naslovom »Obratno mentorstvo: dejavniki, ki vplivajo na izvajanje obratnega mentorstva; koristi in pomanjkljivosti obratnega mentorstva«.

Več o tem

Vir: doba.si