Vabilo na sodelovanje v ŠIPK projektu: Mi smo barok III

Skupaj s Posavskim muzejem Brežice se je Fakulteta za turizem ponovno prijavila na razpis Študentski kreativni projekti za družbeno korist ŠIPK. V ta namen iščejo zainteresirane študente za sodelovanje pri projektu v obdobju med 15. junijem in 15. septembrom 2018.

Aktivnosti:

V tem poletju želijo testno izvesti manjši izsek idejne zasnove Baročnega festivala – in sicer gre za izvedbo in promocijo dveh baročnih delavnic v Posavskem muzeju Brežice.

Tako iščejo študent(k)e, ki se zanimajo za kaj od naslednjega:

 1. animacijo,
 2. zgodovino,
 3. digitalno promocijo,
 4. oblikovanje plakatov.

Delo v veliki meri poteka od doma, pričakujejo pa prisotnost na srečanjih in prisotnost na dan izvedbe dveh delavnic (termini navedeni spodaj).

Plačilo:

Če bo projekt odobren, je plačilo 40 ur/mesec za 3 mesece po 5,39 eur neto (=646,8 eur neto za tri mesece – 120 ur).

Kontakt: doc. dr. Maja Turnšek Hančič, maja.turnsek@um.si, + 386 041 688 962.

Iščejo študente naslednjih študijskih programov:

 1. 2 študenta VS program Turizem, FT UM,
 2. 2 študenta UN program Turizem, FT UM,
 3. Informatika in tehnologije komuniciranja, FERI UM,
 4. Arheologija, FF UL,
 5. Etnologija in kulturna antropologija, FF UL.

S projektom Mi smo barok III nadaljujejo delo na preteklih projektih, kjer so študentje::

 1. analizirali baročno zgodovino Brežic in lokalni interes,
 2. zasnovali strategijo Baročnega festivala Brežic,
 3. dali priporočila za t.i. »vključujoč« muzej,
 4. zasnovali »Rembovo skodelico« – po slikarju, ki je naslikal Viteško dvorano

Predvideni termini srečanj: 21.6.2018, 10.7.2018, 26.7.2018, 23.8.2018, 25.8.2018 (izvedba testnih baročnih delavnic).

Če bo projekt odobren, bosta naložbo sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Vir: ft.um.si