Univerza v Mariboru sodeluje v projektu Erasmus+ Izobraževanje za ničelne odpadke in krožno gospodarstvo

Univerza v Mariboru sodeluje v projektu Erasmus+ Education for Zero Waste and Circular Economy (EduZWaCE).

V okviru projekta sodeluje 10 partnerjev iz devetih držav, koordinator pa je Razvojni center Tesalije (AKETH), Trikala, Grčija. Projekt traja dve leti, od oktobra 2018 vse do septembra 2020.

Projekt EduZWaCE želi zapolniti vrzel v programih poklicnega izobraževanja in usposabljanja na področjih ničelnih odpadkov in krožnega gospodarstva. Projekt podpira posameznike in razvija njihove spretnosti in sposobnosti, ki so pomembne za dosežke na tem področju. S tem prispeva k rasti zmogljivosti za ničelne odpadke in krožno gospodarstvo v podjetjih in pospešuje »zeleno« zaposlovanje.

Projekt razvija spretnosti na osnovi sodelovanja med učnimi ustanovami, v sodelovanju in dialogu z gospodarstvom in drugimi deležniki, z uporabo orodij in ocenjevanjem sposobnosti, določanjem učnih dosežkov pri načrtovanju, podajanju in ocenjevanju učnega programa.

Projekt je bil predstavljen na okrogli mizi z naslovom Prihodnost ravnanja z odpadki v Mariboru 17. 4. 2019 in na strokovni delavnici Gospodarske zbornice Slovenije z naslovom Spodbudimo prehod v krožno gospodarstvo – obveznosti in priložnosti 18. 4. 2019 v Ljubljani.

Vir: um.si