Univerza v Mariboru prejela certifikat Olimpijskega komiteja

Univerza v Mariboru je prejela certifikat Športnikom prijazno izobraževanje, ki ga podeljuje Olimpijski komite Slovenije – Zveza Slovenskih Olimpijcev, za spodbudo aktivnosti na področju dvojne kariere športnikov in športnikom prijaznega izobraževanje.

Vrhunski športniki vlagajo večino časa in energije v trening in tekmovanja, zato so pogosto odsotni od pedagoškega procesa na vseh stopnjah izobraževanja, kar vpliva na uspešnost pri pridobivanju izobrazbe. Prepogosto se zgodi, da se vrhunski športniki ob zaključku športne kariere soočijo s težavami pri izgradnji izvenšportne kariere, saj mnogi nimajo ustrezne izobrazbe in potrebnih izkušenj. Zato je pomembno, da si izobrazbo pridobijo v času, ko se tekmovalno ukvarjajo s športom. Univerza v Mariboru športnikom omogoča prilagoditve, ki lahko olajšajo izobraževanje in pomaga, da bodo kljub intenzivni vključenosti v vrhunski šport dosegli želeno poklicno izobrazbo.

Vir: um.si