Univerza v Ljubljani gostila 5. Rektorski forum Jugovzhodne Evrope in Zahodnega Balkana

Na 5. Rektorskem forumu se je srečalo približno 30 rektorjev in drugih predstavnikov univerz Jugovzhodne Evrope in Zahodnega Balkana, ki sodelujejo na področju izobraževanja, raziskovanja, prenosa znanja in prijavah na evropske projekte. Rektorskemu forumu se je na tokratnem srečanju pridružila tudi nova članica, in sicer Univerza Jagellonian (Poljska).

Udeleženci srečanja, ki je potekalo v Zbornični dvorani, so se med drugim seznanili z evropskim projektom Eutopia, ki ga vodi Univerza v Ljubljani in ki se je uradno začel izvajati s 1. decembrom 2019.

Univerza v Ljubljani je edina institucija iz vseh držav članic EU13, ki je v sklopu prvega pilotnega razpisa Erasmus+ 2019: Evropske univerze pridobila šest milijonski koordinatorski projekt z naslovom EUTOPIA – European Universities Transforming to an Open Inclusive Academy for 2050. Cilj projekta je priprava dolgoročne strategije za preoblikovanje univerze v skladu s sodobnimi praksami in pristopi na trgu znanja, kar bo pospešilo povezovanje vseh štirih stebrov: raziskovanja, izobraževanja, inoviranja in prenosa znanja v družbo.

Vir: uni-lj.si