UM-FERI Inštitut za Informatiko se udeležuje mednarodnega projekta Blended Mobility

UM-FERI Inštitut za Informatiko je zadnja tri leta vključen v mednarodni projekt Blended Mobility. V letnem semestru posameznega študijskega leta, študenti sedem do deset držav (Portugalska, Belgija, Avstrija Nemčija, Grčija, UK-Škotska, Irak) sodelujejo pri izvedbi projektov, ki jih posredujejo podjetja. Projekt letos poteka že desetič.

Delo je organizirano tako, da se na začetku semestra študenti in predavatelji, ter predstavniki podjetji, sestanejo v živo v enem izmed evropskih mest in se organizirajo za delo na projektu. Nato poteka delo na projektu do junija na domači inštituciji oz. študenti se povezujejo preko različnih platform in orodij. Ob zaključku projekta, sledi naslednji sestanek »v živo«, kjer se delo na projektih zaključi in se predstavi naročnikom, to je predstavnikom podjetij. Vsa komunikacija poteka v angleškem jeziku.

Uspešno opravljeno delo na projektu se oceni s številom ECTS ( običajno med 10 in 20 ECTS – 2017 je bil projekt vreden 15 ECTS – odvisno od prevzetega dela) in z oceno. Podatki se zapišejo v prilogo k diplomi. Po dogovoru z nosilcem predmetov se morda lahko študijske obveznosti delno ali v celoti nadomestijo z delom na projektu. Za dodatne informacije se obrnite na prof. dr. Tatjano Welzer: tatjana.welzer@um.si.

Prosti sta 2 mesti. Sodelujejo lahko študenti vseh študijskih programov in stopenj, ki imajo potrebna znanja. Prijavite se na elektronski naslov tatjana.welzer@um.si. Ob prijavi navedete svoje osnovne podatke, kratek CV – dosedanja izobrazba in izkušnje z mobilnostjo in motivacijsko pismo – nekaj stavkov zakaj ste se odločili za prijavo in pri katerem projektu želite sodelovati. Izbor bo potekal na osnovi primernosti študijskega programa, letnika študija in stopnje. Če bodo potrebni nadaljni parametri za izbor, se bo upoštevalo motivacijsko pismo in CV. Prijave zbirajo do 1.2.2019. Obvestilo o izboru bo poslano do 4.2.2019.

Potne stroške in prenočišče pokrije projekt – stroški so praviloma povrnjeni po vrnitvi s srečanja, v nekaterih primerih je krit tudi del stroškov prehrane – podrobnosti bodo predstavljene sodelujočim študentom.

Srečanji bosta potekali letos v Ghent-u, Belgija 25.2.2019 (prihod ali 23.2.2019 ali 24.2.2019) – 1.3.2019 (odhod 2.3.2019) in v Portu, Portugalska v juniju – termin bo določen kasneje (predvidoma konec junija).

V letnem semestru 2018/2019 sta razpisana dva projekta, ki sta jih posredovali Startup podjetji iz Belgije. Več osnovnih informacij o obeh projektih je podanih tukaj.

Vir: feri.um.si