Učiteljica Alma Mater Europaea se udeležila konference na Oxfordu

Konec junija se je na Univerzi v Oxfordu, St. Hugh College odvila že peta Mednarodna zdravstvena konferenca. Letos je združila številne raziskovalce in strokovnjake s področju zdravja, ki si prizadevajo za boljše zdravje in dobro počutje s pomočjo izboljšanih zdravstvenih storitev v Evropi in po svetu. V imenu Alma Mater je svoj prispevek predstavila predavateljica Nataša Vidnar.

Komisija je izmed 600 prijavljenih prispevkov izbrala tudi »primer dobre prakse« iz Slovenije, ki ga je predstavila Nataša Vidnar, vodja Centra za krepitev zdravja, ZD dr. Adolfa Drolca Maribor in višja predavateljica na Alma Mater Europaea.

Cilj prispevka z naslovom » Strategy of the development of Gerontological problems – Case of the Health eucation Center, Hc Maribor, je bil predstaviti Zdravstveni dom in Center za krepitev zdravja ter prikazati telesno dejavnost starih ljudi s prekomerno telesno težo, ki so se odločili za spremembo življenjskega sloga v okviru delavnic programirane zdravstvene vzgoje CINDI.

Program za krepitev zdravja, ki se izvaja v Centrih za krepitev zdravja ponuja možnost za doživljenjske spremembe življenjskega sloga, izvajajo pa ga strokovnjaki, med drugim tudi diplomirane medicinske sestre in diplomirani fizioterapevti, ki so diplomirali na Alma Mater Europaea.

Vir: almamater.si