Trije dijaki Gimnazije Jesenice so pred kratkim pometli s konkurenco in šoli prislužili naziv letošnje naj šole v finančni pismenosti

Znanje, ki so ga pokazali na tekmovanju, želijo še nadgrajevati. Že zdaj se ga da uporabiti tudi v vsakdanjem življenju, na primer pri žepnini.

Nuša Marolt, Martin Radman in Matej Zupančič so dijaki 3. letnika jeseniške gimnazije. Na 4. državnem tekmovanju v finančni pismenosti v organizaciji revije Moje finance so pred kratkim pokazali zavidljivo znanje in šoli prislužili naziv naj šola v finančni pismenosti za šolsko leto 2017/2018.

Predmeta, pri katerem bi se urili v finančni pismenosti, v gimnazijskem programu za zdaj ni. »Dobivali smo se s profesorico, ki je naša mentorica, in sproti predelovali različne vsebine,« opisuje Radman. Mentorica ekipe – profesorica matematike na jeseniški gimnaziji Jerneja Kučina.

Pri vrstnikih so opazili pomanjkljivo finančno znanje – ne vedo veliko o varčevanju in o bančnih računih ter kako izbrati pravo banko. Dijaki so s profesorico razmišljali tudi o največjih finančnih napakah, ki jih lahko zagrešimo posamezniki.

Vir: dnevnik.si