Университет Марибора

Največji brezplačni slovenski zaposlitveni portal www.zaposlitve.org

Portal je popolnoma brezplačen tako za iskalce zaposlitve, ki lahko vnašajo svoje CV-je, kot tudi za delodajalce. Z njim si lahko pomagajo tudi dijaki in študentje, ki iščejo možnosti za praktično usposabljanje. Photo: Brezplačni slovenski zaposlitveni portal/ Portal je sponzoriran s strani več kot 600 podjetij v Sloveniji in postaja vodilni portal za zaposlitve. Dnevno imajo

Več →

Univerza v Mariboru je edina slovenska univerza uvrščena na Times Impact Rankings 2020

Univerza v Mariboru je letos drugič sodelovala v razvrščanju na »Times University Impact Rankings«. Omenjeno razvrščanje je lani prvič ugotavljalo kako univerze skrbijo in vključujejo cilje trajnostnega razvoja v svoje delo. Univerza v Mariboru je letos sodelovala s šestimi cilji trajnostnega razvoja (), skupno je uvrščena med 401–600 vrednotenih institucij, izmed 766 vseh, ki so sodelovali. Photo:

Več →

Znanstvena monografija predavateljev UM FGPA izšla v New Yorku

V marcu 2020 je bila pri mednarodni založbi Nova Science Publishers, Inc. New York izdana znanstvena kolektivna monografija z naslovom »An Interdisciplinary Approach towards Academic Education on Sustainable Building Design«. Photo: V monografiji je predstavljen interdisciplinarni pristop v akademskem izobraževanju pri načrtovanju trajnostnih stavb. Poleg klasičnih poučevanja v obliki predmetov se poudarja prenos znanja s

Več →

Univerza v Mariboru se uvršča med najboljše visokošolske institucije pri matematiki ter računalništvu in informatiki – QS World University Ranking

QS World University Rankings by Subject je objavil uvrstitve univerz za 48 študijskih področij. Največji vpliv na uvrstitev imata kazalnika »akademski ugled« in »ugled diplomantov pri delodajalcih«, ki skupaj predstavljata med 50 % in 80 % ocene. vsako leto izvede mednarodno anketo Academic and Employer Reputation Survey s katero zbira podatke o ugledu visokošolske institucije

Več →

Študentje, kandidirajte za nagrade Univerze v Mariboru

Po pozivu lahko študenti Univerze v Mariboru kandidirajo za naslednje nagrade: Nagrade Leona Štuklja za najvidnejše športne uspehe študentov UM: Znak Leona Štuklja in Plaketa Leona Štuklja. Listino za izjemen prispevek k razvoju obštudijskih dejavnosti na UM. Listino za pomembne kulturne dosežke študentov UM. Listino za naj prostovoljca študenta UM. Rok za oddajo kandidatur je

Več →

Študentje FT UM, udeležite se projektov PKP

V okviru javnega razpisa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020« vabijo študente/študentke k sodelovanju na odobrenih projektih. Prijava je možna do 20. februarja 2020, do 12. ure. Cilji projektov: okrepljeno sodelovanje in povezovanje visokošolskega sistema z negospodarskim in neprofitnim sektorjem

Več →

Nagrada Zeleni kompas za študente FT UM

Namen podeljevanja Zelenega kompasa študentom FT UM je v spodbujanju kvalitetnega študijskega, raziskovalnega in drugega dela študentov, ki prispeva k strokovni in osebnostni rasti študentov ter k ugledu fakultete kot izobraževalne in raziskovalne organizacije. Zeleni kompas se podeljuje najboljšemu diplomantu FT UM, ki je redno napredoval (kot redno napredovanje se šteje tudi absolventsko leto), diplomiral

Več →

Univerza v Mariboru je prevzela predsedovanje Rektorski konferenci Republike Slovenije

Rektorska konferenca Republike Slovenije je na današnji seji opravila obravnavo glede vzpostavitve delovanja informacijskega sistema eNAKVIS, kjer pričakujemo v roku šestih mesecev kakovostno implementacijo sistema in nemoteno delovanje v skladu s pozitivno uporabniško izkušnjo. Rektorska konferenca je razpravljala o pomenu delovanja ključnih podpornih dejavnosti univerz vezanih na izvajanje celostne karierne orientacije študentov, diplomantov in drugih

Več →

Ob Rektorjevem dnevu podelili priznanja in nagrade Univerze v Mariboru

Na Univerzi v Mariboru so na slovesnosti ob Rektorjevem dnevu podelili nagrade in priznanja tistim, ki so s svojim delom, izrednimi uspehi, dosežki in zaslugami pomembno prispevali k uveljavitvi in razvoju Univerze v Mariboru. Na slovesnosti so podelili 59 nagrad in priznanj Univerze v Mariboru, med njimi tudi naziv častni doktor, za izjemne in vrhunske dosežke,

Več →

Študentje turizma, sodelujte pri projektu PKP

V okviru javnega razpisa  »Po kreativni poti do znanja 2017-2020 – 3. odpiranje« vabijo k sodelovanju študenta/študentko magistrskega študijskega programa Turizem in visokošolskega programa Turizem. Naziv projekta: »Lokalno pridelana hrana za večje zdravje prebivalstva«. V projektu sodelujejo: 1 študent(-ka) visokošolskega programa Turizem, 1 študent(-ka) magistrskega programa Turizem. Mentorica na FT UM: doc. dr. Jasna Potočnik

Več →

STOPITE V STIK Z NAMI


Politika zaščite osebnih podatkov

х
Pošljite povezavo do e-pošte


x

STOPITE V STIK Z NAMI

in prejmite brezplačno posvetovanje s strokovnjakomPolitika zaščite osebnih podatkov

Nastavitev te zastavice je obvezna za pošiljanje sporočila!

Nastavitev te zastavice je obvezna za pošiljanje sporočila!

X
Pridobite brezplačno posvetovanje

STOPITE V STIK Z NAMI:Politika zaščite osebnih podatkov

Nastavitev te zastavice je obvezna za pošiljanje sporočila!

Nastavitev te zastavice je obvezna za pošiljanje sporočila!

х