Študentska ekskurzija v Polšeče

V petek, 19. aprila 2019, je potekala študentska ekskurzija v Polšeče z namenom ogleda lokacije, ki jo bodo študenti arhitekture in gradbeništva 3. letnika obravnavali v sklopu izbirnega predmeta Lesene energijsko učinkovite stavbe pod mentorstvom izr. prof. dr. Vesne Žegarac Leskovar, red. prof. dr. Miroslava Premrova, asist. Maje Lešnik in asist. Maje Žigart.

Gostila jih je družina Žgajner, ki jim je razkazala okoliško krajino in predstavila svoje želje za razvoj vasi, nato pa je sledila predstavitev študentskih konceptov in idej.

Vir: fgpa.um.si