Študentom prijazna šola s tradicijo: intervju z dr. Lidijo Weis, dekanjo B2 Visoke šole za poslovne vede ter ravnateljico B2 Višje strokovne šole

B2 je šola s skoraj 30-letno tradicijo, ki se osredotoča na študenta ter se lahko pohvali z visoko stopnjo zadovoljstva študentov. Domači in tuji študentje – slednjih je na B2 precej – lahko izbirajo med izobraževanjem na B2 Visoki šoli za poslovne vede (VŠPV) ali B2 Višji strokovni šoli (VSŠ). O tem, da njihov slogan »Najbolj prijazna šola« resnično drži, smo se pogovarjali z dekanjo B2 Visoke šole za poslovne vede ter ravnateljico B2 Višje strokovne šole dr. Lidijo Weis.

Photo: Dekanica Visoke šole za poslovne vede B2 in direktorica Visoke šole za strokovno izobraževanje B2 dr. Lidia Weis

Po katerih posebnostih izstopata B2 VŠPV in B2 VSŠ?

– Pri nas je v središču študent – vsakega izmed njih poznamo po imenu – saj se trudimo za oseben pristop, domače in prijetno vzdušje ter zadovoljstvo študentov.

Predavatelji so študentom vedno na voljo, tudi »on-line«, ter imajo prav tako oseben pristop in pristen stik z njimi. Naši predavatelji predavajo o tem, kar delajo oziroma s čimer se ukvarjajo, zato se študentje učijo iz konkretnih primerov. Stremimo namreč k uporabnosti študija.

B2 je zelo fleksibilna šola. Večina naših študentov študira ob delu ali pa ima družine in tako le malo časa za študij, zato se trudimo, da bi jim čim bolj olajšali proces izobraževanja. Na primer s tako imenovanim izrednim izpitnim rokom; študent ima običajno možnost pristopiti k izpitu petkrat letno, pri nas pa se da dogovoriti tudi za šesti rok. Naš slogan »Najbolj prijazna šola«, s katerim želimo približati šolo vsakomur, ki bi rad napredoval pri svojem dosedanjem delu ali pridobil nov poklic, je zato upravičen.

Del študijskih obveznosti je mogoče opraviti tudi v tujini preko Erasmusa+. Imamo veliko partnerjev v EU in izven nje, saj spodbujamo izmenjave. Gostimo tudi predavatelje iz tujine ter na ta način pridobivamo medkulturne kompetence.

V okviru našega kariernega centra za študente ter člane Alumni kluba nudimo številne brezplačne dejavnosti in aktivnosti. Imeli smo na primer tečaj hitrega branja, predavanje o tehnologiji veriženja blokov (blockchain), delavnice za osebno rast ter delavnice za razvoj kariere s kariernim svetovalcem.

– Kaj je tisto, kar B2 dela odlično?

– Odlični smo zaradi osebnega pristopa in pristnega stika s študenti, odzivnosti, dostopnosti in prijaznosti, tako s strani profesorjev kot ostalih zaposlenih. Študentje se lahko v delovnem času kadarkoli obrnejo na naš referat. Ponosni smo, da so nam naši študentje v anketah podelili oceno 4,7, medtem ko študentje in predavatelji delo našega referata konstantno ocenjujejo z najvišjo oceno, 5.

– Koliko tujih študentov študira pri vas, od kod vse prihajajo in na katere programe se največ vpisujejo?

– Na B2 se izobražuje kar veliko tujcev, med katerimi so Makedonci, Srbi, Ukrajinci in Turkmenistanci. Na VŠPV se tujci večinoma vpisujejo na program Informatika, medtem ko na VSŠ običajno izberejo program Ekonomist. Prav vsi so dobrodošli na B2, mi pa se bomo še naprej trudili, da bi bilo njihovo bivanje pri nas čim bolj prijetno ter da bi čim več tujih študentov ne le študiralo, temveč tudi končalo izobraževanje pri nas.

– Kakšna je vaša strategija za pridobivanje tujih študentov?

– Sodelujemo z Erasmus+ in 2TM. Da bi se pojavljali na tujih trgih v smislu rekrutiranja tujih študentov za študij v Sloveniji, pa ne, saj nimamo niti kadrov niti financ za to.

– Kakšni so vizija, ambicije in cilji za razvoj B2?

– Želimo si postati mednarodno priznani in poznani, predvsem na področju visokega šolstva. Med vsemi zasebnimi višjimi šolami v Sloveniji ima B2 Višja strokovna šola največ vpisanih študentov – in to si želimo ohranjati še naprej.

Na VŠPV sami delamo programe in jih akreditiramo, pri čemer sodelujemo z gospodarstvom. Lahko povem, da je v fazi razvoja nov študijski program – Poslovna analitika – v okviru katerega se bodo izobraževali strokovnjaki za delo z velikimi bazami podatkov.

V študijskem letu 2020/21 razpisujemo program Management, ki bo drugačen od sorodnih študijskih programov. Poudarek bo namreč na mehkih veščinah, saj te vsi potrebujemo na delovnem mestu.

Novinarka: Špela Zupan Štampohar