Študentje Nove univerze, udeležite se 3. Akademskega foruma »Migracije, EU in oborožene sile«

Dogodek bo potekal v torek, 18. februarja 2020, s pričetkom ob 16:30 uri, v Avli Ivana Hribarja na Novi univerzi (Mestni trg 23, Ljubljana). Prijave sprejemajo najkasneje do petka, 14. februarja 2020.

Študentje so vabljeni k udeležbi na 3. Akademskem forumu Nove univerze, posvečenem prihodnosti Evropske unije. Akademski forum poteka v okviru raziskovalnega projekta »Integralna teorija prihodnosti EU« pod vodstvom prof. dr. Mateja Avblja. Dogodki se odvijajo v obliki okroglih miz, na katerih kot govorci sodelujejo raziskovalci ter deležniki iz evropskih političnih, institucionalnih, diplomatskih ter civilnodružbenih krogov.

Tretji akademski forum bo namenjen razpravi o prihodnjih izzivih na področju skupne varnostne in obrambne politike EU, s poudarkom na migracijah v Evropsko unijo in vlogi oboroženih sil, ki so jo pridobile pri varovanju schengenskih meja. Tudi v Republiki Sloveniji se soočajo z nekaterimi težavami pri varovanju državne meje, kar kaže na to, da so migracije vedno bolj aktualna tema. Varnostni vidik bo predstavljal osrednjo temo razprave akademskega foruma, na kateri se bodo posvetili iskanju možnih rešitev tako na nivoju države kot tudi znotraj Evropske unije.

Več o tem

Vir: epf.nova-uni.si