Študenti Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru

Študenti Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru s pedagoškim mentorjem dr. Markom Hölblom so sodelovali v projektu E – vrt: mreža izobraževalnih in bivalnih vrtov.

Projekt z naslovom: E – vrt: mreža izobraževalnih in bivalnih vrtov je potekal od marca do julija 2018. V pričujočem projektu je bila zasnovana informacijska platforma, imenovana eVrt, s katero bo omogočena povezava med lastniki (ponudniki) in uporabniki (iskalci) vrtov. Nastajati je začela baza podatkov o slovenskih vrtovih, ki je lahko temelj za številne izobraževalne in turistične priložnosti.

V pilotni fazi služi platforma eVrt za prepoznavanje izobraževalnih in bivalnih vrtov z vidika vsebine, pristopov, ponudbe izobraževalnih programov in izdelkov. Uporabniki lahko pridobijo informacije o vrtovih, z enotnimi kriteriji je omogočena primerjava. Obiskovalci bodo lažje našli vrt, ki jih zanima. Šolarji bodo obiskali več vrtov, se izkustveno učili, kaj zmore narava, imeli možnost predstaviti svoje šolske vrtove in povabiti starše na družinske izlete. Povečan obisk vrtov vpliva na hortikulturno ozaveščenost lokalnega okolja in ima neposreden vpliv na turistično prepoznavnost kraja.

Vir: um.si