Slovenija in Makedonija povečujeta blagovno izmenjavo

Slovenija in Makedonija aktivno povečujeta blagovno menjavo. V obdobju med 2012 in 2017 se je njen obseg s 190,2 milijona evrov povečal na 289,3 milijona evrov. Po podatkih za prvih 10 mesecev leta 2018 je blagovna menjava med državama znašala 174,37 milijona evrov.

Konec leta 2017 so glavne skupine proizvodov, ki jih je Slovenija izvozila v Makedonijo bile: farmacevtski izdelki (18% izvoza, kar znaša 33,3 milijona evrov), kotli, stroji in mehanske naprave ter njihovi deli (10%; 17,8 milijona evrov), električni stroji in oprema (8 %, 15,11 milijona evrov).

Poleg zgoraj navedenega je Slovenija v Makedonijo izvozila še: vozila in njihove dele (7%; 13,87 milijona eurov), optične, fotografske, merilne, medicinske naprave in njihove dele (6%; 11,4 milijona eurov), razna živila (4%; 7,94 milijona eurov).

Iz Makedonije je Slovenija leta 2017 uvozila predvsem: električne stroje in opremo (43% vsega uvoza, kar znaša 44,32 milijona eurov), farmacevtski proizvodi (16%; 16,27 milijona eurov) ter vozila in sestavne dele (7%, 7, 02 milijona eurov).

Poleg navedenih skupin proizvodov je Slovenija iz Makedonije uvozila še: izdelke iz železa in jekla  (5%; 5,36 milijona eurov), kotle, stroje, mehanske naprave in njihove dele (5%; 4,89 milijona eurov), železo in jeklo (4%; 3,87 milijona eurov).

Vir: izvoznookno.si