Red. prof. UM Anna Kolláth prejela odlikovanje Viteški križ – madžarski red za zasluge

Red. prof. dr. Anna Kolláth z Oddelka za madžarski jezik in književnost FF UM je prejela odlikovanje Viteški križ – madžarski red za zasluge, ki ji ga je podelil Januš Áder, predsednik republike Madžarske, na predlog Prvega razreda Madžarske akademije znanosti (Jezikoslovje in literarna znanost)  ob madžarskem narodnem prazniku 15. marca 2019.

V utemeljitvi je zapisano:

»Z odlikovanjem se priznava njeno večplastno raziskovalno in pedagoško delo, sodelovanje pri pripravi učbenikov in javno ud​ejstvovanje, s katerimi je  prispevala k ohranjanju in uporabi madžarskega jezika kot maternega jezika prekmurskih Madžarov.«

Источник: um.si