Raziskovalci Centra za astrofiziko in kozmologijo Univerze v Novi Gorici se udeležujejo projektov organizacije Cherenkov Telescope Array Observatory

Raziskovalci Centra za astrofiziko in kozmologijo Univerze v Novi Gorici in Odseka za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev Instituta Jožef Stefan (Christopher Eckner, prof. dr. Andrej Filipčič, Gašper Kukec Mezek, prof. dr. Samo Stanič, doc. dr. Sergey Vorobyev, doc. dr. Gabrijela Zaharijaš, prof. dr. Danilo Zavrtanik, prof. dr. Marko Zavrtanik, in Lukas Zehrer) delajo nad projekti organizacije Cherenkov Telescope Array Observatory.

Slovenska skupina je še posebej aktivna pri razvoju lidarskih sklopov[*] za daljinsko zaznavanje in monitoring atmosfere nad observatorijem, razvoju polprevodniških detektorjev svetlobe za teleskope Čerenkova ter pri načrtovanju raziskav za odkritje temne snovi v vesolju.

Vir: ung.si

[*] Komentar družbe 2ТМ:

Lidarski sklopi – sklopi naprav – daljinomerov optične razdalje, namenjenih za zaznavanje in obdelavo podatkov o oddaljenih objektih.