Programi Ekonomske fakultete uvrščeni med najboljše v Vzhodni Evropi in svetovnem merilu

Program Ekonomske fakultete Bančni in finančni managemnet je v študijskem letu 2017/2018 uvrščen na prvo mesto rangirne lestvice Eduniversal v skupini programov s tega področja. Z drugim mestom v svojih skupinah programu sledijo Trženje, Poslovna informatika in Ekonomija, na tretjem mestu v svojih skupinah pa so rangirani Računovodstvo in revizija, skupni program JMPSE in program MBA.

Mednarodna rangirna lestvica Eduniversal programe poslovnih šol razvršča glede na stroge kriterije, upoštevajoč kakovost programa, njegovo relevantnost in rezultate ter mednarodni ugled, ki je vezan na geografsko področje, in sicer: Afrika, Centralna Azija, Evrazija in Bližnji Vzhod, Daljni vzhod, Latinska Amerika, Oceanija, Severna Amerika, Vzhodna Evropa in Zahodna Evropa.

Slovenija se uvršča v regijo Vzhodne Evrope, kjer so umeščene države: Albanija, Belorusija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Črna Gora, Estonija, Kosovo, Latvija, Litva, Madžarska, Makedonija, Moldavija, Poljska, Romunija, Rusija, Srbija, Slovaška in Ukrajina. Na mednarodno rangirno lestvico Eduniversal je vključenih 1000 najboljših poslovno-ekonomskih šol na svetu iz 154 držav.

Na Eduniversal rangirni lestvici so v študijskem letu 2017/18 uvrščeni programi, ki izstopajo s svojim vplivom, prispevkom k oblikovanju politik, inovativnimi rezultati, kreativnim pristopom in so obenem inspiracija ostalim.

Vir: efnet.si