Prehod mladih na trg dela

Namen projekta Prehod mladih na trg dela, ki ga izvajata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad, je reševanje problematike prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela. S projektom želijo s pomočjo usposobljenih strokovnih delavcev opolnomočiti mlade s posebnimi potrebami za lažji prehod iz izobraževanja na trg dela.

Ciljna skupina so mladi s posebnimi potrebami (do 29. leta), ki imajo:

  1. slepoto in slabovidnost oziroma okvaro vidne funkcije,
  2. gluhoto in naglušnost,
  3. govorno-jezikovne motnje,
  4. gibalno oviranost,
  5. dolgotrajno bolezen,
  6. avtistične motnje ter
  7. čustvene in vedenjske motnje,
  8. za katere se ugotavlja, da bodo imeli večje težave in ovire pri prehodu na trg dela in zaposlovanju. Prednost bodo imeli tisti mladi s posebnimi potrebami, ki že imajo odločbo o usmeritvi, s katero jih lahko delodajalci neposredno pri prehodu iz šole zaposlijo kot osebe s statusom invalida.

Med projektom, ki poteka vse do decembra 2021, je predvidena vključitev 2100 mladih s posebnimi potrebami iz celotne Republike Slovenije.

Več informacij o projektu najdete tukaj.

Viri: um.si, prehodmladih.si