Predstavitev koncepta Velikega slovensko-madžarskega slovarja

Predstavitev koncepta Velikega slovensko-madžarskega slovarja je potekala dne 4. oktobra 2018 v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani. Slavnostni govorniki so bili dr. Jernej Štromajer, državni sekretar na MIZŠ RS, dr. Marina Tavčar Krajnc, prorektorica za izobraževanje Univerze v Mariboru, in dr. Sonja Novak Lukanović, direktorica Inštituta za narodnostna vprašanja.

Na dogodku so bile predstavljene aktivnosti in dosedanji rezultati v sklopu projekta Veliki slovensko-madžarski slovar, katerega izdelava bo v naslednjih letih potekala na Centru za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani, v sodelovanju z Inštitutom za narodnostna vprašanja in Filozofsko fakulteto Univerze v Mariboru. Dr. Jutka Rudaš je predstavila model dvojezičnega izobraževanja in pri tem vlogo Oddelka za madžarski jezik in književnosti FF UM.

Koncept slovensko-madžarskega slovarja: od jezikovnega vira do uporabnika je nacionalni ciljni raziskovalni projekt, ki sta ga od 1. 10. 2015 do 28. 2. 2018 financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Ministrstvo za izobraževanje republike Republike Slovenije. Pri projektu, ki ga je vodil dr. Iztok Kosem, je sodelovalo 8 raziskovalcev s Filozofske fakultete v Ljubljani, Inštituta za Narodnostna vprašanja in Filozofske fakultete v Mariboru.

Vir: um.si