Nova generacija diplomantov Fakultete za turizem

Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru je letos dobila četrto generacijo 37 diplomantov visokošolskega strokovnega, univerzitetnega in magistrskega študijskega programa Turizem.

V spremstvu staršev, sorodnikov in prijateljev so se udeležili prireditve, ki je potekala v slovesnem okolju Viteške dvorane brežiškega gradu. Diplomske listine jim je izročil dekan Fakultete za turizem izr. prof. dr. Boštjan Brumen. Vsi diplomanti so tudi prejeli znak diplomantov fakultete, na kateremu je podoba, ki predstavlja ptico oz. odprto knjigo in s tem tudi znanje in radovednost diplomantov.

Kot slavnostna govornica je letos diplomante nagovorila gospa Renata Martinčič, generalna direktorica Direktorata za turizem na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Diplomantom je zaželela vztrajnost in pogum na njihovi karierni in življenjski poti ter poudarila, da je sedaj prišel njihov čas, da spreminjajo svet na bolje. Zbrane je pozdravil tudi podžupan občine Brežice g. Jure Pezdirc.

Diplomanti so se mentorjem, predavateljem svojim domačim ter tudi lokalni skupnosti poklonili z zahvalnim govorom, ki ga je to leto pripravil magister Aleksa Panić, ki sicer prihaja iz Beograda.

Program prireditve sta povezovala asist. Barbara Pavlakovič in asist. Nejc Pozvek, s svojim nastopom pa je dobro akustiko dvorane izkoristila in dogodek obogatila Vokalna skupina Aria.

Seznam diplomantov in njihovih zaključnih nalog

Visokošolski strokovni študijski program Turizem:

Mateja Bezjak je pod mentorstvom pred. mag. Valentine Božič diplomirala z naslovom REPOZICIONIRANJE HOTELA MONS POD NOVO BLAGOVNO ZNAMKO MARRIOTT – FOUR POINTS BY SHERATON.

Maja Bot je pod mentorstvom doc. dr. Lee Kužnik in somentorstvom asist. Barbare Pavlakovič diplomirala z naslovom ANALIZA KULINARIČNE DEDIŠČINE IN NJENA VKLJUČENOST V TURISTIČNO PONUDBO PRLEKIJE.

Eva Dornik je pod mentorstvom doc. dr. Jasne Potočnik Topler diplomirala z naslovom SLOVENSKA KULTURNA DEDIŠČINA V ANGLEŠKEM JEZIKU: PRIMER TRADICIONALNE SLOVENSKE KULINARIKE.

Lorena Jamšek, je pod mentorstvom viš. pred. mag. Bojana Kureža diplomirala z naslovom PONUDBA SLOVENSKEGA IGRALNIŠKEGA TURIZMA.

Matic Jelenovec je pod mentorstvom doc. dr. Jasne Potočnik Topler in somentorstvom red. prof. dr. Marka Marhla diplomiral z naslovom VESOLJSKI TURIZEM V ZNANSTVENI FANTASTIKI: ANALIZA DEL ARTHURJA CHARLESA CLARKA.

Patricija Kocjan je pod mentorstvom doc. dr. Saše Zupan Korže diplomirala z naslovom TRŽENJSKI SPLETI MLADINSKIH HOTELOV V POSAVJU.

Amathea Leskovec je pod mentorstvom doc. dr. Tanje Lešnik Štuhec in somentorstvom pred. Borisa Prevolška diplomirala z naslovom PROUČITEV IZZIVOV PRI REVITALIZACIJI HIPODROMA BREGE.

Barbara Levak je pod mentorstvom doc. dr. Marjetke Rangus diplomirala z naslovom NEVERBALNA KOMUNIKACIJA V TURIZMU.

Sabina Malnarič je pod mentorstvom doc. dr. Marjetke Rangus diplomirala z naslovom POTENCIALI ZA RAZVOJ TURIZMA V ZIDANICAH NA DESTINACIJI BELE KRAJINE: PRILOŽNOSTI IN IZZIVI.

Klemen Mlakar je pod mentorstvom doc. dr. Jasne Potočnik Topler diplomiral z naslovom BANOVA DOMAČIJA KOT TURISTIČNI PRODUKT V OBČINI BREŽICE.

Nadja Mlakar je pod mentorstvom doc. dr. Jasne Potočnik Topler diplomirala z naslovom VLOGA PRVE DAME ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE PRI MEDIJSKI REPREZENTACIJI IN RAZVOJU TURIZMA OBČINE SEVNICA.

Maja Možic je pod mentorstvom izr. prof. dr. Mitje Gorenaka diplomirala z naslovom CERTIFIKAT DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE V TURIZMU.

Jasna Obrez je pod mentorstvom doc. dr. Jasne Potočnik Topler diplomirala z naslovom LITERARNI TURIZEM V OBČINI ŠENTJUR: PRIMER DANIELA ARTIČKA.

Polona Pavčnik je pod mentorstvom viš. pred. mag. Bojana Kureža diplomirala z naslovom VPLIV NALEZLJIVE BOLEZNI SARS NA TURIZEM KITAJSKE V OBDOBJU OD LETA 2002 DO LETA 2004.

Kim Perušek je pod mentorstvom doc. dr. Jasne Potočnik Topler diplomirala z naslovom REPREZENTACIJA VESOLJSKEGA TURIZMA V LITERATURI: ANALIZA KNJIGE TRAVELER’S GUIDE TO SPACE: FOR ONE-WAY SETTLERS AND ROUND-TRIP TOURISTS.

Urška Sep je pod mentorstvom doc. dr. Jasne Potočnik Topler diplomirala z naslovom KOMUNIKACIJSKE IN JEZIKOVNE KOMPETENCE V ANGLEŠKEM JEZIKU ZA POKLIC HOTELSKI RECEPTOR / RECEPTORKA.

Urša Štraus je pod mentorstvom doc. dr. Jasne Potočnik Topler diplomirala z naslovom RETORIKA V OGLAŠEVANJU: ANALIZA OGLAŠEVANJA POČITNIC TURISTIČNE AGENCIJE COLLEGIUM MONDIAL TRAVEL.

Maja Veselko je pod mentorstvom doc. dr. Jasne Potočnik Topler in somentorstvom asist. dr. Maje Rosi diplomirala z naslovom POMEN STARE TRTE ZA KULTURNI TURIZEM V MESTNI OBČINI MARIBOR.

Franci Vrenko je pod mentorstvom doc. dr. Saše Zupan Korže diplomiral z naslovom TRAJNOSTNA NARAVNANOST POSLOVANJA PONUDNIKOV TURISTIČNIH NAMESTITEV V OBČINI PODČETRTEK.

Vid Zevnik je pod mentorstvom pred. Borisa Prevolška diplomiral z naslovom RAZVOJ KONJENIŠKEGA TURIZMA – PRIMER TURISTIČNA KMETIJA ZEVNIK.

Univerzitetni študijski program Turizem:

Matic Gruden je pod mentorstvom doc. dr. Marka Koščaka diplomiral z naslovom MOŽNOSTI ZA RAZVOJ TURIZMA V KRAJINSKEM PARKU RADENSKO POLJE.

Tanja Hlebec je pod mentorstvom doc. dr. Tanje Lešnik Štuhec diplomirala z naslovom ANALIZA TERM TUHELJ Z VIDIKA DOSTOPNEGA TURIZMA IN SMERNICE ZA NADALJNJE POSLOVANJE.

Ajda Hribar je pod mentorstvom izr. prof. dr. Mitje Gorenaka diplomirala z naslovom POMEN KAKOVOSTNEGA UVAJANJA V DELO: PRIMER TURISTIČNI VODNIK.

Katja Kokot je pod mentorstvom doc. dr. Maje Turnšek diplomirala z naslovom VPLIV OBISKA TERMALNIH ZDRAVILIŠČ NA OBLIKOVANJE ZDRAVIH NAVAD.

Katja Murkovič je pod mentorstvom doc. dr. Tanje Lešnik Štuhec in ob somentorstvu predavatelja Boris Prevolška diplomirala z naslovom GLAMUROZNO KAMPIRANJE: SONČNA DOLINA BIOTERME MALA NEDELJA.

Laura Pintarič je pod mentorstvom doc. dr. Marka Koščaka in somentorstvom asist. Barbare Pavlakovič diplomirala z nalogo UPRAVLJANJE Z GASTRONOMSKO PONUDBO NA DESTINACIJI GASTRONOMSKE REGIJE MARIBOR, POHORJE, DRAVSKA DOLINA IN KOZJAK.

Lea Plahuta je pod mentorstvom doc. dr. Tanje Lešnik Štuhec diplomirala z delom ANALIZA TERM, KI SO PRISTOPILE K ZELENI SHEMI SLOVENSKEGA TURIZMA.

Janina Žemva je pod mentorstvom izr. prof. dr. Andreja Lisca in somentorstvom asist. dr. Maje Rosi diplomirala z naslovom UPORABNOST STORITVE „CAR-SHARING“ ZA TUJE POSLOVNE GOSTE V SLOVENIJI.

Magistrski študijski program Turizem:

Tjaša Alegro je pod mentorstvom doc. dr. Maje Turnšek magistrirala z naslovom MARKETING DESTINACIJ NA YOUTUBU – ZNAMČENJE IN ZGODBARJENJE.

Srečko Cirnski je pod mentorstvom doc. dr. Mojce Nekrep magistriral z naslovom UČINKI PLAČILNE NEDISCIPLINE NA POSLOVANJE PODJETJA TERME RESORT D.O.O.

Gregor Černoga je pod mentorstvom doc. dr. Boruta Vojinovića magistriral z naslovom ANALIZA ZADOVOLJSTVA TUJIH GOSTOV V ZDRAVILIŠČU RADENCI.

Maja Klančnik je pod mentorstvom doc. dr. Marka Koščaka in asist. Barbare Pavlakovič magistrirala z naslovom URESNIČEVANJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA TURIZMA: PRIMER SLOVENSKIH PONUDNIKOV GLAMPING NASTANITEV.

Špela Kragolnik je pod mentorstvom doc. dr. Lee Kužnik magistrirala z naslovom MOŽNOST RAZVOJA TURISTIČNE PONUDBE NA OSNOVI GASILSKE DEDIŠČINE V LAŠKEM.

Aljaž Nerad je pod mentorstvom doc. dr. Boruta Vojinovića magistriral z naslovom ANALIZA UČINKOV TURISTIČNIH SATELITSKIH RAČUNOV V SLOVENIJI IN NA NJENIH NAJVEČJIH TURISTIČNIH TRGIH.

Aleksa Panić je pod mentorstvom doc. dr. Marka Koščaka in somentorstvom asist. Barbare Pavlakovič magistriral z naslovom PLANIRANJE ODGOVORNOG I ODRŽIVOG UPRAVLJANJA TURISTIČKOM DESTINACIJOM NA PRIMERU BEOGRADA.

Vita Petek je pod mentorstvom doc. dr. Jasne Potočnik Topler magistrirala z naslovom MODRA FRANKINJA KOT OSNOVA VINSKEGA TURIZMA V SEVNICI.

Barbka Rode je pod mentorstvom doc. dr. Marka Koščaka magistrirala z naslovom STRATEGIJA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA VILE SAVINJSKI DVOR V RIMSKIH TOPLICAH.

Vir: ft.um.si