Naše aktivnosti

Podjetje 2TM tudi v letu 2021 sodeluje na izobraževalnih sejmih, predvsem v državah nekdanje Jugoslavije ter Rusiji in Ukrajini. Izvajamo tudi seminarje in predstavitve za dijake zadnjih letnikov srednjih šol. Predstavljamo slovenske izobraževalne ustanove, zainteresiranim pojasnimo prednosti študija v Sloveniji ter pomagamo pri izboru študijskih programov in izobraževalnih ustanov.

Photo & Graphics: © 2TM d.o.o.

Podjetje 2TM je zelo dejavno tudi na spletu in družbenih omrežjih. Redno objavljamo novice in zanimivosti na naši spletni strani, Facebooku, Instagramu, spletnih straneh poslovnih partnerjev ter spletnih straneh, ki so namenjene študiju v tujini. Objavljamo v šestih tujih jezikih.

Naša ciljna skupina so dijaki zadnjih letnikov srednjih šol, študentje, ki se želijo prepisati na slovenske izobraževalne ustanove, ter študentje, ki želijo nadaljevati študij v Sloveniji – bodisi na magisteriju ali doktoratu. Za bodoče študente organiziramo različne tečaje slovenščine ( intenzivne, nadaljevalne, 6 mesečne in 12 mesečne ), kakor tudi angleščine. Vsi tečaji so akreditirani s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije.

Vse naše aktivnosti so usmerjene v uresničitev našega poslanstva – tujim študentom širiti obzorja ter jim pomagati izbrati prihodnost.

Koledar načrtovanih dogodkov

WEBINARJI 2TM

Med tujimi študenti je še vedno velik interes po študiju na slovenskih izobraževalnih ustanovah. Zaradi trenutne zdravstvene situacije so številni izobraževalni sejmi odpovedani, ravno tako ne moremo izvajati prezentacij v srednjih šolah, kot smo to počeli v preteklosti.
Zato smo se odločili, da organiziramo webinarje, na katerih bomo poskušali odgovoriti na vprašanja zainteresiranih bodočih študentov. Vsi webinarji so brezplačni, nanje pa se lahko prijavi vsak, ki ga zanimajo spodnje tematike.

»Magistrski študij v Sloveniji«: webinar je namenjen vsem, ki zaključujete ali pa ste že zaključili dodiplomski študij. Izvedeli boste, katere univerze in fakultete ponujajo študijski program, ki ga želite vpisati, kakšne so vaše možnosti za vpis, kdaj so vpisni roki, kateri dokumenti so potrebni in vse ostalo, kar je vezano tako na študij kot na življenje v Sloveniji.

  1. 11. maj ( makedonsko govoreče področje )
  2. 12. maj ( rusko govoreče področje )
  3. 13. maj ( srbsko govoreče področje )

Webinar »Evropske pravne študije – magistrski študij v angleškem jeziku «

Program ponuja poglobljene študije klasičnih vej evropskih pravnih študij in tiste vidike evropske integracije, ki so podlaga za oblikovanje in izvajanje zunanjih odnosov Unije. Ponuja ustrezno poklicno usposabljanje pravnikov za opravljanje najzahtevnejših nalog na delovnih mestih v gospodarstvu in negospodarstvu v RS, EU in v mednarodnem okolju. Diplomanti bodo osvojili potrebna znanja s področja evropskih pravnih študij, ki jim bo omogočalo tako uspešno delo v zasebnem sektorju, kot tudi v državni upravi, pravosodju, v izvršilni veji oblasti, v nevladnem sektorju, ter v institucijah in organih EU in organih drugih mednarodnih organizacij.

Na webinarju bo prisotna dekanja dr. Vesna Rijavec in predstavniki fakultete, ki bodo podrobneje predstavili študijski program, ki je edini takšen v Sloveniji in tudi odgovarjali na vprašanja.

  1. 15. april ( rusko govoreče področje )
  2. 13. maj ( angleško govoreče področje )

Seznam webinarjev bomo dopolnjevali, zato vas vabimo, da ga redno spremljate.

V kolikor se želite prijaviti na katerega izmed brezplačnih webinarjev, nam lahko pišete na education@2tm.si.

Webinarji (Horizonti Izobraževanja), Rusija, 2020-21

V obdobju pomanjkanja sejmov v živo ne izgubljamo dragocenega časa, zato smo našli idealen način, da se povežemo s šolami v Ruski federaciji. Zahvaljujoč našemu partnerju – peterburškemu izobraževalnemu sejmu «Horizonti Izobraževanja» – sodelujemo na ZOOM konferencah z regionalnimi šolami. Novembra se bodo tovrstne konference odvile za šole v Ufi, Čeljabinsku in Jekaterinburgu. Spomladi pa bomo razširili geografsko področje in nadaljevali komunikacijo v enakem formatu s šolami drugih ruskih mest, ne glede na morebitno organizacijo sejmov v živo v Moskvi in Sankt Peterburgu. Tovrstni format nam daje več možnosti za vzpostavitev stikov z učenci tudi najbolj oddaljenih regij Ruske federacije.

Poročila o preteklih dogodkih

Webinar »Študij na Fakulteti za turizem v Sloveniji«

Webinar »Študij na Fakulteti za turizem v Sloveniji«: Izvedli smo 5 webinarjev za rusko in angleško govoreče trge. Veliko število udeležencev je dokaz, da turizem ostaja ena izmed najbolj perspektivnih panog v svetu. Webinarji so bili namenjeni vsem, ki svojo bodočnost vidijo v tej panogi, saj je zelo široka možnost zaposlitve. Na webinarjih je sodeloval tudi dekan Fakultete za turizem, dr. Boštjan Brumen, ki je natančno predstavil možnosti študija in odgovarjal na vsa vprašanja.

Webinar »Študij mehatronike v Sloveniji«

Webinar »Študij mehatronike v Sloveniji«: v februarju smo izvedli dva webinarja skupaj s predstavniki VSŠ Velenje. Slušateljem smo predstavili prednosti višješolskega izobraževanja, posebnosti študija mehatronike in sicer s poudarkom na izbirnih modulih energetski management, obnovljive energije in smart IOT ( 4. industrijska revolucija ).

Webinar »Prednosti študija v Evropi – Nemčija«

Webinar »Prednosti študija v Evropi – Nemčija«: v februarju smo izvedli webinar za vse tiste, ki jih zanima študij v Nemčiji. Slušateljem smo predstavili prednosti študija v Nemčiji ter možnosti plačljivega in brezplačnega študija.

Webinar »Prednosti študija v Evropi – farmacija«

Webinar »Prednosti študija v Evropi – farmacija«: webinar je bil namenjen vsem, ki se odločajo za študij farmacije. 2TM ponuja študij farmacije ne le v Sloveniji, ampak tudi v drugih evropskih državah.

Webinar »Zakaj moram znati slovensko pred pričetkom študija v Sloveniji«

Webinar »Zakaj moram znati slovensko pred pričetkom študija v Sloveniji«: v sredini novembra smo izvajali webinarje na temo znanja slovenščine pred pričetkom študija. Slušateljem smo pojasnili, da bodo veliko lažje opravljali študijske obveznosti, sledili predavanjem in se prilagodili na življenje v Sloveniji, če bodo že pred prihodom obvladali osnove slovenskega jezika. Izvedeli so tudi, na katerih programih se zahteva certifikat B2. Ponudili smo jim možnost učenja na naših tečajih, ki trenutno potekajo online. V poletnem času bomo kot vsako leto organizirali intenzivni tečaj. Naši tečaji slovenščine so vpisani v Razvid in akreditirani s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS.

Webinar »Prednosti študija v Evropi – medicina«

Webinar »Prednosti študija v Evropi – medicina«: 12. novembra smo izvedli 2 webinarja na temo študija medicine v Evropi. Poudarek je bil na študiju na fakultetah, ki so naše poslovne partnerice, kjer poteka študij v angleškem jeziku. Slušatelji so izvedeli več o pogojih za vpis, poteku sprejemnih izpitov in prostih mestih. Odgovarjali smo tudi na njihova vprašanja, ki so se nanašala na možnost bivanja, življenske stroške ter študentsko življenje.

Webinar »Kaj morate vedeti pred prihodom v Slovenijo«

Webinar je bil namenjen vsem, ki so pričeli s študijem 1.10.2020. Govorili smo o možnosti nastanitve, pridobitvi dovoljenja za bivanje na osnovi študija, pridobitvi davčne številke in tečajih slovenščine. Webinar je bil izveden 16. septembra za makedonsko govoreče področje in 24. septembra za srbsko govoreče področje. Največ vprašanj je bilo s področja dovoljenja za bivanje in tečajev slovenskega jezika.

Webinar »Prednosti študija v Sloveniji«

Za nami je že dvajset splošnih webinarjev, ki so bili izvedeni za makedonsko, srbsko in rusko govoreča področja. Webinar je namenjen vsem, ki resno razmišljajo o študiji v tujini, še posebej v Sloveniji. Govorili smo o prednostih študija v Sloveniji, podali osnovne informacije o slovenskem visokošolskem sistemu, prijavnih rokih, pogojih. Zaradi velikega zanimanja bomo webinarje ponovili. Datume si lahko ogledate tukaj.

Webinar »Prijave na študij v Sloveniji«

Izvedli smo dva webinarja ( enega za srbsko, drugega za makedonsko govoreče področje ) na temo prijav na študij v Sloveniji. Udeležencem smo povedali več o prijavnih rokih, o vpisnih pogojih in vpisnih rokih. Odgovorili smo na vsa njihova vprašanja, večina se je nanašala na potrebne dokumente za vpis in možnost bivanja v študentskih domovih.

Webinar »Prednosti študija v Evropi«

Webinar smo izvedli 14.10.2020, namenjen je bodočim študentom iz ZDA, ki jih zanima študij v Evropi. Slušatelji so prepoznali, da Evropa ponuja finančno ugodne ter kakovostne in mednarodne priznane študijske programe v angleškem jeziku. Seznanili so se tudi z drugimi ugodnostmi študija v Evropi.

Sejem "Putokazi", Novi Sad, Srbija, 4.-5. 3. 2020

Podjetje 2TM se bo že tradicionalno predstavilo na sejmu izobraževanja »Putokazi«, ki bo 4. in 5. marca 2020 potekal v Novem Sadu v Srbiji. Vsako leto se na tem mednarodnemu sejmu predstavlja okrog 500 domačih in tujih izobraževalnih institucij. Namenjen je vsem bodočim srednješolcem in študentom, ki iščejo »smernice« pri izbiri svoje prave profesionalne poti.

Tudi to leto bodo predstavniki 2TM informirali vse zainteresirane srednješolce in njihove starše o načinu študija v Sloveniji in prednostih pridobivanja mednarodno priznane diplome evropske kakovosti. Izvedeli bodo vse o izboru študijskih programov na slovenskih univerzah, vpisnih rokih, dokumentih potrebnih za prijavo ter pogojih za sprejem na določene programe.

Vabimo vas, da obiščete stojnico 2TM, kjer boste osebno dobili odgovore na vsa vprašanja o študiju v Sloveniji!

Več…

Predstavitev in konzultacije »Izobraževanje v Sloveniji«, Skopje, Kumanovo, Veles, Makedonija, 9.-14. februar 2020

Sodelavci 2TM – Ljubljana bodo med 9. in 14. februarjem 2020 obiskali Skopje, Kumanovo in Veles v Makedoniji, kjer bodo izvedli predstavitve in konzultacije ter dijakom zadnjih letnikov srednjih šol predstavili prednosti študija v Sloveniji, odgovarjali na njihova vprašanja o vpisnih rokih in postopkih, pogojih za vpis, izboru študijskih programov ter na splošna vprašanja o študentskem življenju v Sloveniji.

Več…

Predstavitev in konzultacije »Izobraževanje v Sloveniji«, Split/Dubrovnik, Hrvaška, 3. in 4. februar 2020

Sodelavci 2TM – Ljubljana – bodo 3. februarja 2020 obiskali Split, kjer bodo izvedli predstavitev, in 4. februarja 2020 Dubrovnik, kjer bodo imeli konzultacije. Dijakom zadnjih letnikov srednjih šol in študentom bodo predstavili prednosti študija v Sloveniji, odgovarjali na njihova vprašanja o vpisnih rokih in postopkih, pogojih za vpis, izboru študijskih programov ter na splošna vprašanja o študentskem življenju v Sloveniji.

Več…

Predstavitev in konzultacije »Izobraževanje v Sloveniji«, Tivat/Podgorica/Nikšić, Črna Gora, 5. in 6. februar 2020

Sodelavci 2TM – Ljubljana – bodo 5. februarja 2020 obiskali Tivat, kjer bodo imeli konzultacije, in Podgorico, kjer bodo izvedli prezentacijo, ter 6. februarja 2020 Nikšić v Črni Gori, kjer bodo imeli konzultacije. Dijakom zadnjih letnikov srednjih šol in študentom bodo predstavili prednosti študija v Sloveniji, odgovarjali na njihova vprašanja o vpisnih rokih in postopkih, pogojih za vpis, izboru študijskih programov ter na splošna vprašanja o študentskem življenju v Sloveniji.

Več…

Predstavitev »Izobraževanje v Sloveniji«, Mostar, Bosna in Hercegovina, 7. februar 2020

Sodelavci 2TM – Ljubljana – bodo 7. februarja 2020 obiskali Mostar v Bosni in Hercegovini, kjer bodo izvedli predstavitev. Dijakom zadnjih letnikov srednjih šol in študentom bodo predstavili prednosti študija v Sloveniji, odgovarjali na njihova vprašanja o vpisnih rokih in postopkih, pogojih za vpis, izboru študijskih programov ter na splošna vprašanja o študentskem življenju v Sloveniji.

Več…

Seminar in predstavitev “Izobraževanje v Sloveniji”, Šabac/Čačak, Srbija, 16.-17. 12. 2019

Sodelavci 2TM bodo 16. decembra 2019 obiskali Šabac v Srbiji, kjer bodo izvedli konzultacije, ter 17. decembra 2019 Čačak v Srbiji, kjer bodo imeli predstavitve. Dijakom zadnjih letnikov srednjih šol bodo predstavili prednosti študija v Sloveniji, odgovarjali na njihova vprašanja o vpisnih rokih in postopkih, pogojih za vpis, izboru študijskih programov ter na splošna vprašanja o študentskem življenju v Sloveniji.

Seminar in predstavitev “Izobraževanje v Sloveniji”, Požarevac, Srbija, 13. 12. 2019

Sodelavci 2TM – Ljubljana bodo 13. decembra 2019 obiskali Požarevac v Srbiji, kjer se bodo na lokalnem sejmu srečali z dijaki zadnjih letnikov srednjih šol. Predstavili jim bodo prednosti študija v Sloveniji, odgovarjali na njihova vprašanja o vpisnih rokih in postopkih, pogojih za vpis, izboru študijskih programov ter na splošna vprašanja o študentskem življenju v Sloveniji.

Predstavitev in konzultacije “Izobraževanje v Sloveniji”, Sarajevo, BiH, 5. 12. 2019

Ekipa 2TM – Ljubljana, bo 5. decembra 2019 gostovala v Sarajevu v Bosni in Hercegovini, kjer bodo naši predstavniki izvedli predstavitev in konzultacije. Dijakom zaključnih letnikov srednjih šol bodo predstavili prednosti študija v Sloveniji, odgovarjali na njihova vprašanja o vpisnih rokih in postopkih, zahtevah za vpis, programih na slovenskih izobraževalnih ustanovah ter na splošna vprašanja o študentskem življenju v Sloveniji.

Več…

Seminar in predstavitev “Izobraževanje v Sloveniji”, Skopje, Makedonija, 4.-10. 12. 2019

Sodelavci 2TM – Ljubljana bodo novembra 2019 obiskali Skopje v Makedoniji, kjer bodo izvedli seminar in predstavitve ter dijakom zadnjih letnikov srednjih šol predstavili prednosti študija v Sloveniji, odgovarjali na njihova vprašanja o vpisnih rokih in postopkih, pogojih za vpis, izboru študijskih programov ter na splošna vprašanja o študentskem življenju v Sloveniji.

Več…

Seminar in predstavitev “Izobraževanje v Sloveniji”, Prijedor/Banja Luka, BiH, 2.-4. 12. 2019

Sodelavci 2TM bodo med 3. in 4. decembrom 2019 gostovali v Banja Luki v Bosni in Hercegovini, kjer bodo izvedli predstavitve in konzultacije. Dijakom zadnjih letnikov srednjih šol bodo predstavili prednosti študija v Sloveniji, odgovarjali na njihova vprašanja o vpisnih rokih in postopkih, pogojih za vpis, izboru študijskih programov ter na splošna vprašanja o študentskem življenju v Sloveniji.

Več…

Seminar in predstavitev “Izobraževanje v Sloveniji”, Osijek/Sombor/Subotica, Srbija, 19.-22. 11. 2019

Sodelavci 2TM – Ljubljana bodo med 19. in 22. novembrom 2019 v Somborju in Subotici v Srbiji, kjer bodo izvedli seminar in predstavitve ter dijakom zadnjih letnikov srednjih šol predstavili prednosti študija v Sloveniji, odgovarjali na njihova vprašanja o vpisnih rokih in postopkih, pogojih za vpis, izboru študijskih programov ter na splošna vprašanja o študentskem življenju v Sloveniji.

Več…

“Obrazovanie i kariera”, Moskva, Rusija, 9.-10. november 2019

Sejmi »Obrazovanie i kariera« potekajo v organizaciji Ministrstva za šolstvo in so vedno organizirani na izjemno visokem nivoju. Razstavljalci prihajajo tako iz Rusije kot iz tujine, število obiskovalcev je vedno veliko. 2TM se redno udeležuje spomladanskega in jesenskega sejma – tako v Moskvi kot v St. Peterburgu.

“Sajam obrazovanja i nastavnih sredstava”, Beograd, Srbija, 23.-27. oktober 2019

Že tretje leto zapored se bomo udeležili beograjskega sejma »Sajam obrazovanja i nastavnih sredstava«, ki bo potekal konec oktobra 2019. Z rezultati dosedanje udeležbe na sejmih smo bili zadovoljni, zato smo se odločili za ponovno udeležbo. Na sejmu, katerega slogan je »Izobražena Srbija, uspešna Srbija«, se učenje promovira  kot vseživljenski proces, zato je razstavna ponudba zelo obsežna. Temu primerno je tudi obisk zelo velik – 90.000 obiskovalcev v petih dneh.

“Moskovskij den proforientacii”, Moskva, Rusija, 19.10.2019

2TM že tradicionalno sodeluje na sejmu »Moskovskij den proforientacii«, ki poteka dvakrat letno. Prvi letošnji se je odvil 2. marca, jesenski pa bo potekal 19 oktobra.

Gre za najbolj obiskan sejem s področja izobraževanja. Obišče ga kar 20.000 dijakov in študentov, da bi lažje izbrali svoj bodoči poklic ter zase najprimernejšo izobraževalno ustanovo.

Več…

“Gorizont obrazovanija” (Obzorja izobraževanja), St. Peterburg, Rusija, 17.10.2019

Sejem obiskujejo predvsem dijaki višjih razredov, ki iščejo najprimernejše študijske programe in izobraževalne ustanove. Poleg dijakov sejem obiskujejo tudi psihologi in pedagogi, ki so zadolženi za poklicno usmeritev.

Več…

Sejem štipendij in visokošolskega izobraževanja, Reka, 17. 10. 2019

V prostorih Sveučilišta v Reki se bo 17. oktobra 2019 odvil 8. Sejem štipendij in visokošolskega izobraževanja, kjer se bodo predstavili domači in tuji razstavljavci.

Obiskovalci bodo lahko izvedeli več o štipendijah in drugih oblikah financiranja študija ter o samih študijskih programih. Vzporedno s sejmom bo potekal spremljevalni program: predavanja, govori, okrogle mize in delavnice.

Ekipa 2TM bo gostovala na stojnici Univerze v Novi Gorici, dijakom in študentom pa bo predstavila številne prednosti študija in nadaljevanja študija v Sloveniji.

Več…

Intenzivni tečaj slovenskega jezika, Ljubljana in Maribor, 19. 8.-30. 9. 2019

Za tuje študente, ki so se v študijskem letu 2019/20 vpisali na slovenske izobraževalne ustanove, je 2TM organiziral intenzivne tečaje slovenskega jezika. Ti so akreditirani s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Ob pomoči izkušenega učitelja – nativnega govorca – so se slušatelji naučili brati, pisati, pravilno govoriti in razumeti slovensko (nivo A1-A2) ter spoznali slovensko kulturo in tradicijo. To jim olajša proces izobraževanja in bivanja v Sloveniji.

100-urni intenzivni tečaj je potekal v Ljubljani in Mariboru, in sicer od ponedeljka do petka po štiri šolske ure dnevno.

Udeležba na jezikovnem tečaju tik pred začetkom študija je dobra naložba, saj lahko študentje teoretično znanje takoj uporabijo v praksi in ga posledično tudi ohranijo.

Več…

Seminar in predstavitev “Izobraževanje v Sloveniji”, Kruševac/Kraljevo/Kragujevac, Srbija, 24.-26. september 2019

Sodelavci 2TM – Ljubljana so 24. septembra 2019 obiskali Kruševac, 25. septembra 2019 Kraljevo in 26. septembra 2019 Kragujevac v Srbiji, kjer so izvedli seminar in predstavitve ter dijakom zadnjih letnikov srednjih šol predstavili prednosti študija v Sloveniji, odgovarjali na njihova vprašanja o vpisnih rokih in postopkih, pogojih za vpis, izboru študijskih programov ter na splošna vprašanja o študentskem življenju v Sloveniji.

Več  Ekipa 2TM v Kruševcu,  Ekipa 2TM v Kraljevu,  Ekipa 2TM v Kragujevcu

Predstavniki »2TM« na obisku FGPA v Mariboru, 16.5.2019

Strokovnjaki za visoko izobraževanje iz 2TM smo v četrtek, 16. Maja obiskali Fakulteto za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo v Mariboru.

Več…

Sejem »My career my choice«, 19.-20.4.2019, Niš, Srbija

Podjetje 2TM bo prvič sodelovalo na 12. mednarodnem sejem izobraževanja »My career my choice«. Na sejmu se predstavlja preko 40 visokošolskih ustanov, tako privatnih kot državnih in sicer iz Niša, Srbije in tujine.

Svoje delo in storitve bodo predstavljale tudi agencije in šole, ki se ukvarjajo z izobraževanjem in učenjem tujih jezikov, računalništva, socialnih veščin, marketinga, PR, računovodstva, managementa.

Vzporedno bodo potekale brezplačne delavnice, treningi, prezentacije, promocije knjig, okrogle mize in podobno.

Sejem obiskujejo dijaki srednjih šol in študenti iz Niša in širše okolice. Na podlagi dosedanjih izkušenj organizatorji pričakujejo velik obisk tudi v letošnjem letu. Dodajajo, da so nujne multimedijske predstavitve in dogodki, ki privlačijo pozornost novih, vizualnih generacij.

Več…

»Obrazovanie i kariera«, Moskva, Rusija, 16.-17.3.2019

Sejmi »Obrazovanie i kariera« potekajo v organizaciji Ministrstva za šolstvo in so vedno organizirani na izjemno visokem nivoju. Razstavljalci prihajajo tako iz Rusije kot iz tujine, število obiskovalcev je vedno veliko. 2TM se redno udeležuje spomladanskega in jesenskega sejma tako v Moskvi kot v St. Peterburgu. Spomladanski sejem v St. Peterburgu bo potekal 16.-17.3.2019.

Mednarodni sejem izobraževanja »Putokazi«, 7.3 – 9.3.2019, Novi Sad, Srbija

Podjetje 2TM se je drugo leto zapored udeležilo sejma »Putokazi«, ki je namenjen učencem zaključnih razredov v osnovnih in srednjih šolah ter študentom.

Poleg nas je razstavljalo še preko 60 izobraževalnih ustanov in inštitutov iz Srbije in tujine, sejem pa si je ogledalo preko 30.000 obiskovalcev.

Več…

Prezentacija v šoli tujih jezikov Infinitiv, 6.3.2019, Beograd, Srbija

»Studio za učenje stranih jezika Infinitiv« iz Beograda ponuja kakovostne jezikovne tečaje slovenščine. Dne 6.3.2019 smo sodelavci 2TM v njihovih prostorih predstavili možnost brezplačnega študija v Sloveniji.

Več…

Prezentacija v šoli tujih jezikov Infinitiv, 6.3.2019, Beograd, Srbija

»Studio za učenje stranih jezika Infinitiv« iz Beograda ponuja kakovostne jezikovne tečaje slovenščine. Dne 6.3.2019 smo sodelavci 2TM v njihovih prostorih predstavili možnost brezplačnega študija v Sloveniji.

Več…

»Moskovskij den proforientacii«, Moskva, Rusija, 2.3.2019

2TM že tradicionalno sodeluje na sejmu »Moskovskij den proforientacii«, ki poteka dvakrat letno. Spomladanski termin je že znan – 2.3.2019, jesenski termin v oktobru bo znan proti koncu poletja.

Je najbolj obiskan sejem s področja izobraževanja. Obišče ga 20.000 dijakov in študentov z namenom, da bi se lažje odločili glede bodočega poklica in izbrali sebi najbolj primerno izobraževalno ustanovo.

»Gorizont obrazovanija« (Obzorja izobraževanja), St. Peterburg, Rusija, 28.02.2019

Sejem so obiskali predvsem dijaki višjih razredov, ki so iskali najprimernejše študijske programe in izobraževalne ustanove. Poleg dijakov so sejem obiskali tudi psihologi in pedagogi, ki so zadolženi za poklicno usmeritev.

Sejem visokošolskih izobraževalnih ustanov za dijake zaključnih letnikov in njihove starše, Harkov, Ukrajina, 22.02.2019

V petek, 22. februarja, so se sodelavci pisarne 2TM v Harkovu udeležili »Sejma visokošolskih ustanov za maturante in njihove starše«. Dogodek pod sloganom »Izbiram prihodnost« je potekal v prostorih harkovske šole № 162.

Več…

V Ljubljani je potekal “Dan odprtih vrat” v 2TM

15. in 16. februarja 2019 je v ljubljanskih prostorih podjetja 2TM na Dunajski 106 potekal dan odprtih vrat. Obiskali so nas bodoči študentje iz Srbije, BiH in Hrvaške. Nekateri so že izbrali študijski program in izobraževalno ustanovo, drugi pa se še niso odločili glede nadaljnjega študija. Poleg tega so obiskovalce dneva odprtih vrat zanimale ugodnosti za študente, možnost bivanja v študentskem domu, podrobnosti letošnjega vpisnega postopka in vse, kar je povezano s študentskim življenjem v Sloveniji. Kar se tiče študijskih programov, je bilo med gosti največ zanimanja za področje ekonomije in managementa, psihologije, informacijskih tehnologij in medicine.

V okviru dogodka so obiskovalci dobili ogromno uporabnih informacij, za katere upamo, da jim bodo v pomoč pri hitri in pravilni odločitvi o svoji poklicni poti. Naj vas spomnimo, da od 12. februarja poteka prvi prijavni rok za vpis na slovenske visokošolske zavode. Srečno vsem bodočim brucem!

Seminar "Izobraževanje v Sloveniji: sprejmi pravo odločitev! ", Sankt Peterburg Rusija, 4 februarja 2019

V ponedeljek, 4 februarja, je v peterburški knjižnici »Na Stremjannoj« potekal seminar 2TM »Izobraževanje v Sloveniji: sprejmi pravo odločitev!«. Kot je razvidno že

iz naslova, so glavna tema dogodka bile posebnosti prvega prijavnega roka 2019/2020. Med ključnimi točkami seminarja so bili predstavljeni roki za oddajo prijav za vpis in število mest za tujce. Veseli nas, da so se seminarja udeležili tako tisti, ki so za 2TM slišali prvič, kot tudi tisti, s katerimi smo se spoznali že na preteklih dogodkih.

Več…

Seminar 2TM "Izobraževanje v Sloveniji: programi, roki, perspektive", Kharkiv, Ukrajina, 2 februarja 2019

V soboto 2. februarja je v prostorih računalniške šole Hillel v Harkovu potekal prvi seminar 2TM v letošnjem letu »Izobraževanje v Sloveniji: programi, roki, perspektive«. Po seminarju je predstavnica 2TM odgovorila na vprašanja udeležencev dogodka, kot npr. jezikovni tečaji, namestitev študentov v študentskih domovih, kakšne vrste storitev svojim strankam ponuja podjetje 2TM.

Več…

2TМ je obiskala srednje šole, Banja Luka, BiH, 28. - 30. januarja 2019

Predstavniki 2TM – Ljubljana so od 28. do 30. januarja 2019 obiskali srednje šole v Banja Luki, BiH, z namenom predstaviti prednosti študija v Sloveniji. Specialisti za izobraževanja 2TM so odgovarjali na njihova vprašanja o vpisnih rokih in postopkih, pogojih za vpis, izboru študijskih programov in na splošno o študentskem življenju v Sloveniji.

Več…

Seminar: »Študij v Sloveniji – Sprejmi pravo odločitev!«. Sankt Peterburg, 4. 12. 2018

V torek, 4. decembra 2018 je v Sankt Peterburgu potekal brezplačen seminar podjetja 2TM »Študij v Sloveniji – Sprejmi pravo odločitev!«.

Vodja sanktpeterburške pisarne slovenskega podjetja 2TM Ksenia Balashova je predstavila Slovenijo – po čem je znana, kakšno je življenje v Sloveniji in zakaj številni starši svoje otroke pošljejo na študij v Slovenijo. Udeleženci seminarja so izvedeli tudi kako se brez sprejemnih izpitov vpisati na evropsko izobraževalno ustanovo in pridobiti kvalitetno izobrazbo.

Več…

Sejem »Izobraževanje in kariera«, 24-25.11.2018: Moskva, Rusija

Podjetje 2TM je sodelovalo na moskovskem sejmu “Izobraževanje in kariera”, ki sta ga organizirali Ministrstvo za izobraževanje in znanost in Ministrstvo za gospodarstvo in trgovino Ruske federacije. Na sejmu so se predstavlile izobraževalne ustanove Rusije, kakor tudi šole tujih jezikov, univerze in agencije iz Evrope. Sejem je obiskalo več kot 19.000 obiskovalcev.

Več…

Sejem »World Education Fair«, Zagreb, Hrvaška, 16.-17. novembra 2018

V Zagrebu, v Kristalni dvorani zagrebškega velesejma, se je 16. in 17.11.2018 odvijal sejem World Education Fair, na katerem je sodeloval tudi 2TM.
Obiskovalci so na sejmu lahko dobili vse informacije o dodiplomskem, podiplomskem študiju v tujini, o MBA študijskih programih, o srednjih šolah, jezikovnih tečajih, štipendijah pa tudi o programu Work & Travel USA.

Več…

Sejem »Izobraževanje na območju Slobožanščine in študij v tujini«, Harkov Ukrajina, 8-10 november 2018

Med 8. in 10. novembrom 2018 je v Harkovu potekal 9. specializiran mednarodni sejem »Izobraževanje na območju Slobožanščine in študij v tujini – 2018«.
Dogodek je potekal ob podpori Oddelka za znanost in izobraževanje Harkovske regionalne državne uprave in Oddelka za šolstvo Harkovskega mestnega sveta.

Na sejmu se je predstavilo več kot 60 predstavnikov- izobraževalne ustanove in agencije iz Ukrajine ter tujine – iz Litve, Poljske, Slovenije, Slovaške in Turčije. Med udeleženci sejma je bilo tudi podjetje 2TM z dobro obiskano stojnico.

»Prvi dan so se sejma udeležili predvsem učenci 11. razredov z učitelji, diplomanti koledžev in tehničnih šol. Učenci zaključnih letnikov so se zanimali že za konkretne študijske programe, spraševali so o pogojih vpisa na slovenske izobraževalne ustanove, o možnostih nastanitve, spraševali so kakšne diplome bodo dobili po koncu šolanja in kje se bodo lahko s pridobljenim znanjem in diplomo zaposlili. Drugi dan so med obiskovalci sejma bili predvsem učenci 8. in 10. razredov. Večina desetošolcev se še ni dokončno odločila kateri poklic bi si želeli opravljati, zato jih je zanimalo predvsem po katerih poklici je trenutno največ povpraševanja. Bodoči študentje in njihovi starši so spraševali tudi kako se kar najbolje pripraviti na vpis na slovenske izobraževalne ustanove ter kaj jih čaka po uspešnem vpisu,« je vprašanja strnila vodja regionalne pisarne 2TM Tatiana Sorokina.

Predstavnica 2TM je pojasnila še, da se večina učencev zaključnih letnikov zanima za družboslovne in jezikoslovne programe, kot so npr. anglistika, filologija, turizem, mednarodni odnosi, marketing, odnosi z javnostmi …

»Sejem »Izobraževanje na območju Slobožanščine in študij v tujini – 2018« je pomemben dogodek v življenju regionalnega centra. To je bila že 14. izvedba sejma, ki je že številnim generacijam dijakov pomagala pri odločitvi za bodoči poklic in da najdejo svojo pot v življenju. Podjetje 2TM se z veseljem udeležuje takšnih sejmov. Vedno smo našim rojakom pripravljeni pomagati pri izbiri prave poklicne poti!«, je poudarila Tatiana Sorokina.

Seminar »Študij v Sloveniji: Vaša pot v Evropo!« (Harkov, Ukrajina), 3. novembra 2018

3 novembra je v Harkovu potekal brezplačni seminar podjetja 2TM »Študij v Sloveniji: Vaša pot v Evropo!«. Na seminarju smo obravnavali vprašanja, povezana s pripravo na študij in pridobitev izobrazbe v Sloveniji.

Udeleženci so dobili podrobne informacije:

  1. o fakultetah in višjih strokovnih šolah,
  2. o popularnih študijskih programih,
  3. o prijavnih rokih,
  4. o tem, zakaj se v Sloveniji splača biti študent,

in kar je najpomembneje, o tem, kakšne so zaposlitvene možnosti bodočih diplomantov.

Več…

»Sejem izobraževanja in učil«, 24.- 28- 10. 2018: Beograd, Srbija

TM je tudi letos sodeloval na sejmu »Izobraževanja in učil«, ki je potekal od 24. do 28. oktobra v Beogradu, pod pokroviteljstvom srbskega ministrstva za šolstvo, znanost in tehnološki razvoj.

Več…

»Sejem štipendij in visokošolskega izobraževanja«, Reka Hrvaška, 18.10.2018

V četrtek, 18. oktobra, je v stavbi Univerze na Reki (Hrvaška) potekal “Sejem štipendij in visokošolskega izobraževanja”, ki ga je organiziral Inštitut za razvoj izobraževanja. Ta dogodek je platforma, kjer lahko obiskovalci dobijo vse informacije, potrebne za sodelovanje v programih štipendiranja za izobraževanje v domovini in tujini.

Več…

Sejem »Obzorja izobraževanja«, St. Peterburg, Rusija, 18 oktober 2018

V četrtek, 18. oktobra, so se zaposleni iz sanktpeterburške pisarne 2TM udeležili vsakoletnega izobraževalnega sejma “Obzorja izobraževanja”.

Več…

Seminar: »Študij v Sloveniji – Naredi pravo stvar!« Sankt-Peterburg, 17. oktober 2018

V sredo, 17. oktobra, je v knjižnici “Na Stremyannoy”, v Sankt Peterburgu, potekal seminar podjetja 2TM, “Izobraževanje v Sloveniji – pristopi na pravi način!”. Namen tega seminarja je bil seznaniti bodoče študente in njihove starše s prednostmi študija v Evropi, še posebej v Sloveniji.

Več…

Seminar »Izobraževanje v Sloveniji: pomen kakovostnega izobraževanja in zakaj Slovenija?«, 6.10.2018, Harkov, Ukrajina

V soboto, 6. oktobra 2018, je v Harkovu je potekal seminar podjetja 2TM na temo »Izobraževanje v Sloveniji. Pomen kakovostnega izobraževanja in zakaj Slovenija«. Nabor obiskovalcev seminarja se je izkazal za zelo pestrega: prevladovali so študenti, ki se zanimajo za nadaljevanje izobraževanja v Sloveniji na magistrski ravni, prišli so maturanti in njihovi starši, pa tudi strokovnjaki z diplomami, ki želijo pridobiti še novo izobrazbo za zaposlitev v Evropi.

Več…

»Moskovski dan profesionalne orientacije in kariere«, Moskva Rusija, 29.9.2018

V soboto, 29. septembra, je v ruski prestolnici potekal tradicionalni forum na temo poklicnega usmerjanja in kariere. V paviljonu VDNH se je zbralo na desetine vodilnih univerz in izobraževalnih podjetij, pa tudi poklicni svetovalci, psihologi ter predstavniki s področja znanosti in posla, ki so se trudili srednješolcem in študentom kar najbolj približati in jim pomagati pri izbiri poklicne poti.

Več…

»Izobraževanje in kariera«, 23. – 24. 3. 2018: Sankt Peterburg, Rusija.

Sejma se je udeležilo več kot 200 različnih organizacij, na njem so se med drugim predstavile vse vodilne fakultete iz Sankt Peterburga, strokovne šole, izobraževalne ustanove, ki se ukvarjajo z dodatnim izobraževanjem ter izobraževalne agencije. Sodelavci podjetja 2TM so obiskovalcem posredovali podrobne informacije o možnostih pridobitve izobrazbe v Sloveniji in o različnih študijskih programih na slovenskih fakultetah ter drugih izobraževalnih ustanovah.

Več…

»Sejem izobraževanja«, 23. 3. 2018: Požarevac, Srbija.

Podjetje 2TM se je udeležilo izobraževalnega sejma »Sejem izobraževanja«, ki se je odvijal v srbskem mestu Požarevac. Predstavniki podjetja 2TM so obiskovalcem predstavili možnosti pridobitve izobrazbe v Sloveniji in posredovali informacije o različnih študijskih programih na slovenskih fakultetah ter drugih izobraževalnih ustanovah.

Več…

2TM je uspešno zaključil svojo udeležbo na sejmu PUTOKAZI

Mednarodni izobraževalni sejem v Novem Sadu (Srbija) predstavlja mejnik za dijake višjih letnikov, na katerem lahko prejmejo pomoč pri izbiri svojega prihodnjega poklica.

Več…

»MITT« 13. 3. - 15. 3. 2018: Moskva, Rusija

V kongresnem centru »Ekspocenter« je potekal 25. Mednarodni sejem turizma MITT 2018. Gre za največji in edinstven B2B dogodek, ki vsako leto privabi največje število predstavnikov turistične industrije iz celotnega sveta.

Preberite več novic od 15. 3. 2018 do 17. 3. 2018

»Izobraževanje in kariera«, 5. 3. – 6. 3. 2018: Moskva, Rusija.

»Izobraževanje in kariera« je platforma, na kateri se že sedeminštiridesetič po vrsti zbirajo predstavniki vodilnih ruskih fakultet in srednjih strokovnih šol, izobraževalnih ustanov iz drugih držav, izobraževalnih agencij in centrov za dodatno izpopolnjevanje ter potencialni delodajalci.

Več…

Obzorja izobraževanja. Sankt Petersburg, Rusija 1. 3. 2018

Podjetje 2TM je bilo edino, ki je na sejmu predstavljalo možnost izobraževanja v Evropi in posledično izzvalo veliko zanimanje. Nekateri udeleženci sejma so za Slovenijo slišali prvič, drugi pa so državo že poznali in so jih zanimale predvsem podrobnosti o vpisu in študentskem življenju.

Več…

Podjetje 2TM se je udeležilo sejma »Moskovski dan poklicne orientacije in kariere«

Sejem »Moskovski dan poklicne orientacije in kariere« je privabil več tisoč obiskovalcev. Odvijal se je v Paviljonu št. 57, ki se razprostira na več kot 28 000 m2. Stojnica podjetja 2TM se je nahajala v 1. nadstropju in sicer v predelu, namenjenem izobraževanju v tujini. Naše svetovanje je bilo večinoma osredotočeno na postopek prijave na slovenske izobraževalne ustanove, ki se je pričel v začetku februarja in bo potekal vse do konca meseca marca.

Več…

2ТМ je dijakom v Bosni in Hercegovini predstavil možnosti izobraževanja v Sloveniji

Že tradicionalno se v Sloveniji izobražuje veliko dijakov in študentov iz Bosne in Herzegovine, njihovo številno iz leta v leto vztrajno raste. Za študij v Sloveniji se odločajo zaradi tega, ker Slovenija spada v schengensko območje in je članica Evropske unije.

Več…

Seminar v organizaciji podjetja 2TM v Dnepru

V mestu Dnepr smo izvedli seminar z naslovom »Višje in srednje strokovno izobraževanje v Sloveniji. Posebnosti pri postopku prijave«. Na seminarju smo obravnavali začetek postopka prijave na slovenske izobraževalne ustanove.

Več…

Nа seji Odbora za izobraževanje je 2TM predstavil poklicno usmerjanje v Sloveniji

Vodja peterburške pisarne podjetja 2TM Ksenia Balasheva je predstavila sistem poklicne orientacije v Sloveniji. Dogodka sta se udeležila tudi prvi namestnik predsednika komiteja za izobraževanje v Peterburgu Jurij Soljanikov in vodja oddleka za strokovno izobraževanje Vladislav Frolov.

Več…

Seminar v organizaciji podjetja 2TM v Harkovu

V začetku meseca februarja smo v ukrajinskem Harkovu organizirali seminar z naslovom  »Višje in srednje strokovno izobraževanje v Sloveniji. Posebnosti pri postopku prijave«. Na seminarju smo obravnavali začetek postopka prijave na slovenske izobraževalne ustanove.

Več…

Seminar v organizaciji podjetja 2ТМ v Petrozavodsku

Seminar podjetja 2TM v Petrozavodsku, ki je potekal v sodelovanju z jezikovno šolo »Iniciativa«, je dijakom in njihovim staršem ponudil priložnost, da se vnaprej seznanijo s kakovostnim evropskim izobraževanjem.

Več…

STOPITE V STIK Z NAMI


Politika zaščite osebnih podatkov

х
Pošljite povezavo do e-pošte


x

STOPITE V STIK Z NAMI

in prejmite brezplačno posvetovanje s strokovnjakomPolitika zaščite osebnih podatkov

Nastavitev te zastavice je obvezna za pošiljanje sporočila!

Nastavitev te zastavice je obvezna za pošiljanje sporočila!

X
Pridobite brezplačno posvetovanje

STOPITE V STIK Z NAMI:Politika zaščite osebnih podatkov

Nastavitev te zastavice je obvezna za pošiljanje sporočila!

Nastavitev te zastavice je obvezna za pošiljanje sporočila!

х