Na Univerzi v Novi Gorici opravili praktična usposabljanja dijaki iz Italije

V tednu od 18. do 22. februarja 2019 so na Univerzi v Novi Gorici gostili dijake partnerske srednje šole, Slovenskega licejskega pola iz Gorice, Italija.

V raziskovalnih enotah UNG (Laboratorij za znanosti o okolju in življenju Fakultete za znanosti o okolju; Center za raziskave vina Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo) so dijaki opravili praktična usposabljanja v sklopu programa Izmenjava šola-delo in tako pridobili veliko dragocenih izkušenj na poklicnih področjih, ki jih zanimajo.

Vir: facebook.com