Na UNG se odvilo srečanje partnerjev v slovensko-italijanskem projektu MeMoRI-net

V četrtek, 9.maja 2019, se je na UNG v dvorcu Lanthieri v Vipavi v okviru programa čezmejnega sodelovanja Interreg Italija – Slovenija 2014- 2020 odvilo projektno srečanje MeMoRI-net. Vodini partner projekta je Università degli studi di Trieste, v projektu pa sodeluje tudi Univerza v Novi Gorici.

MeMoRI-net je skupno zavzemanje Italije in Slovenije za izboljšanje strategij upravljanja rehabilitacij, ki sledijo možganski kapi, in za definiranje skupnih diagnostičnih ter terapevtskih protokolov, temelječih na najbolj naprednem znanstvenem znanju in najboljših mednarodnih praksah.

MeMoRI-net stremi k oblikovanju odlične medregionalne mreže, ki bo vključevala različne subjekte – strokovnjake za zdravljenje možganske kapi in univerzitetne centre, specializirane v diagnostiki in IKT, rehabilitacijske centre, terme ter združenja bolnikov, ki jih je prizadela možganska kap.

Preko učinkovitega programa komunikacije in izobraževanja zdravniških ekip ter družin pacientov bo MeMoRI-net spodbujal medsebojno izmenjavo znanj in izboljšanje rehabilitacijskih praks v Italji in Slovenjij.

Vir: facebook.com