Na Češkem je študij v češčini brezplačen

Študentje lahko na Češkem študirajo brezplačno kar na 30 univerzah. Študij je sicer brezplačen le na študijskih programih, ki potekajo v češčini (za vpis je potreben certifikat o znanju češčine), medtem ko je na tistih, ki potekajo v angleščini, nemščini, francoščini in drugih jezikih, plačljiv. S šolninami, ki so v primerjavi s šolninami drugih držav še vedno precej nizke, pa univerze pokrivajo stroške tistih študentov, ki študirajo brezplačno. Od leta 2000, ko je na tamkajšnjih univerzah študiralo približno 7000 študentov, je njihovo število strmo raslo – danes se Češka lahko pohvali s skoraj 44.000 tujimi študenti.