Hvala, Trebinje in Mostar!

Sodelavci 2TM so 6. in 7. februarja obiskali Trebinje in Mostar v Bosni in Hercegovini, kjer so dijakom zadnjih letnikov srednjih šol ter študentom predstavili prednosti študija v Sloveniji ter odgovarjali na vprašanja o vpisnih rokih in postopkih, pogojih za vpis, izboru študijskih programov ter na splošna vprašanja o študentskem življenju v Sloveniji.

Photo: © 2TM d.o.o.

Dijake v Trebinjah najbolj zanimajo ekonomija v angleškem jeziku, pravo, grafični inženiring, IT. Spraševali so tudi o stroških bivanja v Sloveniji ter študiju v angleščini.

Dijaki v Mostarju se najbolj navdušujejo nad študijem ekonomije, IT, mikrobiologije, zdravstvenih ved, rusistike in anglistike ter arhitekture. Veliko študentov se zanima za magistrski študij.

Hvala vsem, ki ste nas obiskali v Trebinjah in Mostarju!