Gostujoči predavanji pri predmetu Ravnanje s ključnimi kupci

V ponedeljek, 27. maja 2019, je pri podiplomskem izbirnem predmetu Ravnanje s ključnimi kupci (nosilka prof. dr. Barbara Čater) na EF UL kot gostja iz prakse sodelovala mag. Silvija Jurca, MBA, iz podjetja SID – Prva kreditna zavarovalnica.

Gostja je v prvem delu predavanja predstavila, zakaj so se v podjetju odločili za vpeljavo ravnanja s ključnimi kupci, katere so naloge skrbnika ključnih kupcev v njihovem podjetju ter katera znanja in veščine so potrebne za opravljanje teh nalog.

Razložila je, na podlagi katerih kriterijev izbirajo ključne kupce ter kako se poslovanje z njimi razlikuje od poslovanja z ostalimi kupci. V drugem delu predavanja se je gostja posvetila kakovosti odnosov. Študentom je podala številne koristne napotke, kako se vesti, da bodo v odnosih ustvarili in ohranjali dober »stik.

V sredo, 29. maja 2019, je pri istem predmetu na EF UL predavala ga. Maja Pešec, mag. posl. ved, iz podjetja Storck Adria. Namen predavanja je bil osvetliti, kako poteka ravnanje s ključnimi kupci v podjetju, ki deluje kot dobavitelj v trgovini na drobno.

Na začetku je gostja predstavila razloge za vpeljavo ravnanja s ključnimi kupci ter kriterije za izbiro ključnih kupcev. Pojasnila je, katere so naloge in odgovornosti skrbnika ključnih kupcev ter katera znanja in spretnosti so v tej panogi potrebne za uspešno delo.

Poleg tega je gostja prikazala, kako pripravljajo načrte za ključnega kupca in kako merijo uspešnost ravnanja s ključnimi kupci. Predavanje je zaključila s prikazom praktičnega primera uvedbe novega izdelka v trgovini na drobno.

Viri: efnet.si, efnet.si