Fakulteta za uporabne družbene študije prejela prestižni Jean Monnet Center odličnosti

Evropska unija naziv Center odličnosti podeli visokošolskim institucijam, ki so ključna točka kompetenc in znanja s pomembnega področja EU študij.

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (FUDŠ) je na razpisu Evropske unije pridobila prestižni Jean Monnet Center odličnosti »Strateški observatorij za Evropo 2030«.

V 30 letih izvajanja programa Jean Monneta je FUDŠ komaj četrti Center odličnosti, ki je bil dodeljen instituciji v Sloveniji.

Jean Monnet Center odličnosti bo spremljal procese oblikovanja in implementacije nove strateške usmeritve EU-ja. V okviru centra bo, prvič, vzpostavljena znanstvena infrastruktura za zbiranje, analizo in diseminacijo znanja o strateških procesih Evropske unije. Drugič, center odličnosti bo deloval kot forum za strokovno razpravo o strateškem razvoju Evropske unije med različnimi javnostmi. Tretjič, te aktivnosti bodo služile za nadgrajevanje poučevanja tem povezanih z evropskimi študijami.

Center odličnosti na FUDŠ-u bo imel tudi velik praktičen pomen. Evropska unija se nahaja v turbulentnem obdobju, v katerem opravlja strateški razmislek tako o notranjem razvoju kot tudi o svoji globalni vlogi in odgovoru na geopolitične izzive.

Vir: fuds.si