Ekonomska fakulteta gostila predstavnike 25 univerz iz 18 držav celega sveta in 22 partnerskih institucij

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani je med 8. in 12. aprilom 2019 zaradi izjemnega povpraševanja po izkušnjah fakultete na področju internacionalizacije organizirala mednarodni izobraževalni teden Erasmus+ Staff Week – usposabljanje zaposlenih s partnerskih univerz. Izobraževanja so se udeležili predstavniki 25 univerz iz 18 držav celega sveta in 22 partnerskih institucij.

Mednarodni izobraževalni teden je ponudil priložnost za izmenjavo znanj, dobrih praks in druženja. Program, s poudarkom na kakovosti delovanja Ekonomske fakultete, je vseboval predstavitve in delavnice na področju mednarodne mobilnosti študentov, profesorjev in strokovnih sodelavcev fakultete ter drugih vidikov internacionalizacije, kamor sodijo tudi programi mednarodnih poletnih šol.

Udeleženci so prišli iz Avstralije, Belorusije, Češke, Francije, Hrvaške, Indije, Kazahstana, Južne Koreje, Lihtenštajna, Litve, Nizozemske, Peruja, Poljske, Portugalske, Rusije, Švice, Turčije in Združenega kraljestva.

V okviru mednarodnega tedna so obravnavali teme programa Erasmus+, raziskovalno delo EF UL, internacionalizacijo in poletne šole. Intenzivni program je potekal v medkulturnih skupinah, s poudarkom na skupinskem delu in primerih iz prakse. Pomembni cilji usposabljanja pa so bili poleg izobraževanja tudi pridobivanje novih delovnih izkušenj, izboljšano meduniverzitetno sodelovanje in medkulturno ozaveščanje.

Vir: efnet.si