Članek o Visoki šoli za gradbeno inženirstvo Kranj objavljen v Gorenjskem glasu

V članku se med drugim navaja, da se na tem zavodu skupaj letno izobražuje 50 do 60 študentov v vseh treh letnikih, zanimanje za ta študij pa se zaradi ponovnega vzpona gradbeništva zelo povečuje. Med študenti prevladujejo zaposleni iz gradbenih podjetij, v povprečju pa so stari od 30 do 45 let.

Avtor tudi poudarja, da se Visoka šola za gradbeno inženirstvo Kranj gradi na tradiciji in pozitivnih izkušnjah EDC Kranj – Višje strokovne šole. Na Visoki šoli se izvaja javno veljavni visokošolski študijski program Gradbeništvo po prvi bolonjski stopnji.

Kot se tudi piše v članku, Visoka šola za gradbeno inženirstvo Kranj cilja na sodelovanje v mednarodnem mreženju visokošolske dejavnosti na področju tehniških ved. Lanskega poletja je gostila študente in profesorje Tehničnega veleučilišča TVZ iz Zagreba. Skupaj so uspešno izvedli delavnico na temo sanacije hiše v starem mestnem jedru Kranja. Stike že navezujejo tudi z visoko šolo v Špitalu ob Dravi.

Vir: vsgi.si