Center za pametna mesta in skupnosti Univerze v Mariboru

Univerza v Mariboru, Center za pametna mesta in skupnosti UM organizira prvo uvodno strokovno srečanje pilotno-izvedbenega projekta – Pametna mestna platforma Univerze v Mariboru ter predstavitev Evropskega koncepta Pametne vasi. Srečanje bo potekalo v četrtek, 9. maja 2019, od 9. do 11. ure v prostorih Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15 (Dvorana Borisa Podrecce). Vstop prost.

Center za pametna mesta in skupnosti UM je platforma, ki povezuje gospodarstvo, raziskovalne organizacije, mestne in občinske skupnosti ter ostale deležnike, usmerjene v razvoj in aplikacijo visokotehnoloških rešitev za pametna mesta in skupnosti, skladne z ISO standardom 37120. S svojimi aktivnostmi spodbuja  

Viri: um.si, um.si