Kvalitetne in svetovno priznane univerze, več kot 2 100 programov v angleškem jeziku, bogata zgodovina in razgibano študentsko življenje – vse to so razlogi za izredno popularnost študija na Nizozemskem med mednarodnimi študenti. Poleg tega se Nizozemska ponaša z naslovom prve ne-angleško govoreče države na svetu, ki je na svojih univerzah pričela uvajati programe v angleščini ravno z namenom, da privabi študente iz tujine.

Photo: Designed by Flickr

V študijskem letu 2016/2017 je Nizozemska tako gostila kar 112 000 študentov iz 164 različnih držav, od katerih jih je največ prispelo iz Nemčije (kar dobrih 22 000), najpopularnejši študiji pa so bili s področij ekonomije in poslovnih ved, družboslovja, humanistike ter inženirstva.

Vpisni pogoji se na Nizozemskem razlikujejo od univerze do univerze, študenti iz tujine pa morajo poleg tega opraviti tudi priznavanje izobraževanja. V primeru, da se študent vpisuje na program, ki se izvaja v angleškem jeziku, je potrebno predložiti ustrezen certifikat o znanju angleškega jezika. Večina nizozemskih univerz zahteva predložitev certifikata IELTS ali TOEFL, ponekod pa zadošča tudi certifikat Cambridge English. Tudi za študij na programih v nizozemskem jeziku morajo mednarodni študenti predložiti dokazilo o znanju jezika na ustrezni ravni.

Nizozemske univerze nimajo enotnega roka za prijavo. Marsikje je prijavo sicer mogoče oddati že takoj po 1. oktobru, zaključki prijavnega roka pa se lahko zelo razlikujejo. Čeprav je na nekaterih smereh prijava mogoča vse do začetka predavanj, pa povečini velja, da morajo državljani EU prijave oddati do 1. maja, državljani iz tretjih držav pa mesec prej. Vendar pa se prijave lahko prenehajo zbirati tudi že bistveno prej – omenimo lahko vpis na medicinske fakultete, ki se pogosto zaključi že s 15. januarjem.

Tudi z vidika cene so Nizozemske univerze študentom relativno prijazne. Čeprav jih ne moremo uvrstiti med najcenejše v Evropi, so cene šolnin (angleških) programov na Nizozemskem kljub temu konkurenčne. Gibljejo se od 2 000 € do 15 000 € na letnik za študente, ki prihajajo iz držav članic EU, Švice in Surinama, za študente iz preostalih držav pa med 6 000 € do 15 000 € za dodiplomski in 8 000 € do 20 000 €  na letnik za podiplomski študij.

Višino šolnin na državnih univerzah vsako leto sproti določa nizozemska vlada. Zaradi inflacije je cena šolnine vsako študijsko leto sicer višja, vendar pa so cene na zasebnih izobraževalnih ustanovah kljub temu praviloma še višje. Poleg tega nizozemska vlada izvaja različne programe financiranja študija z namenom plačila šolnin, zavarovanja in nastanitve. Tak tip financiranja je namenjen domačim in tudi tujim študentom, mlajšim od 30 let, ki na Nizozemskem delajo navadno ali dvojno doplomo – seveda pa morajo izpolnjevati določene razpisne pogoje.

Študenti iz tretjih držav morajo za vstop v državo pridobiti študentsko vizo, ki praviloma velja 6 mesecev. V tem času morajo pridobiti dovoljenje za prebivanje na Nizozemskem, vendar pa za pridobitev omenjenega dovoljenja poskrbi kar univerza, na katero je študent vpisan.

Stroški življenja na Nizozemskem ne izstopajo pretirano od povprečja drugih evropskih držav, saj se gibljejo med 800€ do 1100€ na mesec. Največji del tega zneska študenti praviloma porabijo za plačilo nastanitve, ki variira glede na to, v katerem mestu študent biva ter ali gre za državen ali zaseben študentski dom. Zasebniki praviloma računajo več, najdražje je bivanje v tako imenovanih študentskih hotelih. Čeprav nekatere univerze študentom nudijo možnost nastanitve v lastnih študentskih domovih, pa nizozemske univerze nimajo tako imenovanih študentskih kampusov (kot jih na primer lahko najdemo v ZDA), ampak so bolj razdrobljene.

Nizozemske univerze po svetu slovijo tudi s svojim naprednim študijskim sistemom, ki temelji na skupinskem delu in diskusiji. Študente se torej vzpodbuja, da med predavanji sodelujejo ter postavljajao vprašanja, velikokrat so cele ure namenjene zgolj razčlembi določene teme, kjer študenti lahko prosto izrazijo lastno mnenje. Gre torej za moderen in inovativen pristop k izobraževanju, ki se je izkazal za pozitivnega. Nizozemske univerze zato že nekaj čas veljajo za tako imenovane »trend-setterje« v sferi izobraževanja, njihovemu zgledu pa sledijo marsikatere države.

© 2TM d.o.o.

STOPITE V STIK Z NAMI


Politika zaščite osebnih podatkov

х
Pošljite povezavo do e-pošte


x

STOPITE V STIK Z NAMI

in prejmite brezplačno posvetovanje s strokovnjakomPolitika zaščite osebnih podatkov

Nastavitev te zastavice je obvezna za pošiljanje sporočila!

Nastavitev te zastavice je obvezna za pošiljanje sporočila!

X
Pridobite brezplačno posvetovanje

STOPITE V STIK Z NAMI:Politika zaščite osebnih podatkov

Nastavitev te zastavice je obvezna za pošiljanje sporočila!

Nastavitev te zastavice je obvezna za pošiljanje sporočila!

х