Število študentov iz tujine, ki so se vpisali na kitajske univerze, se je povečalo za 11 odstotkov

Število tujih študentov, ki se odločajo za študij na Kitajskem, še vedno vztrajno narašča. Na podlagi informacij, ki jih najdemo v statističnem poročilu kitajskega Ministrstva za izobraževanje, je število tujih študentov v lanskem letu doseglo 442 773. Cilj Ministrstva je, da se to število do leta 2020 poveča na pol milijona.

Photo: License CC0 Creative Commons

Največ študentov na Kitajsko pride iz Južne Koreje, v letu 2016 jih je na Kitajskem študiralo kar 70 540, kar je predstavljalo skoraj 16-odstotni delež celotne študentske populacije iz tujine na Kitajskem. Na drugem mestu so se znašli študenti iz Združenih držav Amerike s 5,4-odstotnim deležem oziroma s 23 838 študenti, na tretje mesto pa so se uvrstili študenti iz Tajske, katerih je na Kitajskem lani bilo 23 044.

V obdobju zadnjih petih let je število študentov iz tujine na Kitajskem vidno naraslo – od leta 2015 se je namreč povečalo za 11,4 odstotka, od leta 2012 pa za kar 35 odstotkov.

V lanskem letu so tuji študenti na Kitajsko prispeli iz 205 različnih držav po svetu. Večina (približno 60 odstotkov) jih je prišla iz azijskih držav, 18 odstotkov iz Evrope in 11 odstotkov iz Afrike.

Na prvem mestu po številu bodo najverjetene tudi v bližnji prihodnosti ostali študenti iz Južne Koreje – takega menjena je tudi Ben Newman iz organizacije China Higher Ed.

»Ocenjujemo, da trenutno na Kitajskem živi približno 700 000 državljanov Južne Koreje,« je dejal.

»Če v število vključimo še obiskovalce, ki Kitajsko obiščejo samo za krajše obdobje, je v vsakem trenutno na Kitajskem približno 2 milijona Korejcev. Veliko večjih kitajskih mest že ima tako imenovane Korejske četrti«.

“Niz preferencialnih politik, ki jih je pripravila kitajska vlada za študente iz drugih držav, je prispeval k izjemnemu povečanju njihovega števila,” je komentiral Xu Tao, direktor oddelka za mednarodno sodelovanje in izmenjave na Ministrstvu za izobraževanje.

Sem spada tudi »10 000 mest za študente iz držav, ki so članice iniciative Belt and road (gre za inciativo kitajske zunanje politike, ki se je začela izvajati leta 2013 pod imenom One Belt, One Road; Kitajska je takrat vložila milijarde dolarjev v izgradnjo infrastrukture v državah svilene poti vse do Evrope; op. prevajalca) in na Kitajskem študirajo s pomočjo kitajskih državnih štipendij,« je še dodal.

Inciativo One Belt, One Road sestavlja približno 60 držav, ki se večinoma nahajajo v Evropi in Aziji.

V lanskem letu je na Kitajsko iz držav mreže One Belt, One Road prispelo okvirno 207 000 študentov in velik delež izmed njih jih je prispelo ravno po zaslugi omenjene iniciative.

Govorili smo z Jennifer Weinman, izvršno direktorico Globalne študentske izkušnje (Global Student Experience) na Univerzi Nottingham Ningbo China (UNNC), ki je dejala, da direkten vpliv iniciative OBOR na njihovo univerzo zaenkrat še ni zares viden, je pa dodala, da »pa je iniciativa vsekakor že pomagala pri ustvarjanju novih priložnosti za skupne raziskave in partnerstva, ki podpirajo Univerzo Nottingham Ningbo China in njene možnosti mednarodnega sodelovanja«.

V enem izmed svojih govorov pred mesecm dni je Tao potrdil, da »se internacionalizacija izobraževanja nenehno izboljšuje,« izboljšuje pa se tudi mednarodni ugled, vpliv in konkurenčnost kitajskih izobraževalnih ustanov, kar je vse posledica truda, ki ga je kitajska vlada vložila v spodbujanje razvoja in izvajanje študijskih izmenjav ter sodelovanja.

»Število študentov iz tujine na Kitajskm se veča, Kitajska pa je postala pomembna študijska destinacija v Aziji,« je dejal.

Omenil je tudi pomembno vlogo, ki jo igrajo tuje univerze, ki se nahajajo na Kitajskem. Lep primer je ravno Univerza Nottingham Ningbo China, ki predstavlja zgled s svojim rekrutiranjem »izjemnih študentov iz tujine«.

Na tujih univerzah, ki se nahajajo na kitajskih tleh, je skupno vpisanih 1 940 študentov iz tujine, ki prihajajo iz več kot 70 držav in regij.

Weinmanova meni, da je rast popularnost tujih univerz na Kitajskem pripomogla k rasti števila študentov iz tujine na splošno. H konstantni rasti pa pripomorejo tudi »cenovno ugodno in varno življenje ter študij v kitajskih mestih, kot je tudi Ningbo«.

»Pričakujemo povečanje vpisa na programe študija angleškega jezika na kitajskih univerzah, prav tako pa pričakujemo tudi povečanje števila štipendij za študente iz tujine, kar bo še povečalo privlačnost Kitajske kot študijske destinacije,« je dejala.

Weinmanova je dejala, da so na UNNC opazili »vidno povečanje« števila prijav študentov iz tujine na dodiplomske in podiplomske študijske programe. Dodala je še, da »se na globalni ravni zanimanje za študijsko izkušnjo na Kitajskem vztrajno povečuje«.

Še posebej veliko povečanje interesa je UNNC videl pri številu študentov iz nordijskih držav, kot so Švedska, Danska in Norveška, in iz Afrike, kjer študenti prihajajo iz Tanzanije, Gane in Nigerije. »Še vedno pa je veliko zanimanja med študenti iz držav azijsko – pacifiške regije, kot sta Indonezija in Južna Koreja,« je dodala.

Komentarji Taa odražajo petletni načrt, ki ga je zasnovala vlade. Omenjeni načrt v ospredje postavlja izboljšanje kakovosti izobrazbe, ki jo kitajske izobraževalne ustanove nudijo na mednarodnem trgu in spodbujanje partnerstva s tujimi izobraževalnimi ustanovami ter podjetji.

»Do leta 2020 moramo nujno izboljšati kakovost študija za študente iz tujine, znatno moramo povečati učinkovitost izobraževanja tujih študentov ter efektivno razširiti in poglobiti večstransko sodelovanje na področju izobraževanja,« je dejal.

K privalčnosti Kitajske prispeva tudi nedavna sprememba zakonodaje na področju regulacij dela po zaključku študija.

Študenti iz tujine, ki so na Kitajskem pridobili magisterij ali višjo stopnjo izobrazbe, lahko leto dni po zakjučku študija pridobijo delovni vizum. Podobna zakonodaja velja tudi za diplomante s podiplomsko stopnjo izobrazbe, ki si na Kitajskem želijo poiskati delo – tudi oni lahko zaprosijo za delovni vizum leto dni po zaključku študija.

Vir: thepienews.com

 

STOPITE V STIK Z NAMI


Politika zaščite osebnih podatkov

х
Pošljite povezavo do e-pošte


x

STOPITE V STIK Z NAMI

in prejmite brezplačno posvetovanje s strokovnjakomPolitika zaščite osebnih podatkov

Nastavitev te zastavice je obvezna za pošiljanje sporočila!

Nastavitev te zastavice je obvezna za pošiljanje sporočila!

X
Pridobite brezplačno posvetovanje

STOPITE V STIK Z NAMI:Politika zaščite osebnih podatkov

Nastavitev te zastavice je obvezna za pošiljanje sporočila!

Nastavitev te zastavice je obvezna za pošiljanje sporočila!

х