Slovenija velja za državo, ki je v jezikovnem smislu tujcem izrazito prijazna. Kot prvo na to kažejo številna pričevanja turistov, ki na spletu opisujejo svoje zadovoljstvo nad dejstvom, da se je po celotni Sloveniji s prebivalci mogoče sporazumevati v čisto spodobni angleščini. Drugi pokazatelj so statistični podatki, ki Slovenijo na globalni lestvici uvrščajo na visoko 6. mesto po znanju angleščine kot tujega jezika, saj je komunikacije v angleškem jeziku sposobnih kar 65% Slovencev. Če temu prištejemo še informacijo, da kar 42% Slovencev razume tudi nemško ter da se med prebivalci ob meji z Italijo in Madžarsko najde precej ljudi, veščih vsaj osnovne komunikacije v jezikih omenjenih držav, lahko mirno zaključimo, da je Slovenija dežela, v kateri tujci ne bi smeli imeti nikakršnih težav z vsakodnevno komunikacijo – tudi če ne govorijo slovensko.

Photo: Designed by FireStok

Zapisana trditev vsekakor drži, če gre za tujce, ki so v Slovenijo prišli na počitnice in se zadržujejo pretežno v urbanem okolju ali na turistično obiskanih krajih. Kakšna pa je situacija za študenta iz tujine, ki se je odločil vpisati na slovensko univerzo?

Čeprav število študijskih programov, ki se izvajajo tudi v angleškem jeziku, v Sloveniji iz leta v leto narašča, še vedno ne moremo spregledati dejstva, da se velika večina programov na slovenskih izobraževalnih ustanovah izvaja izključno v slovenskem jeziku. Kljub temu redko katera izobraževalna ustanova v Sloveniji med vpisnimi pogoji navede dokazljivo znanje slovenskega jezika na ravni B2, kar je marsikje v tujini standardna zahteva (take zahteve lahko med drugim najdemo na avstrijskih, nemških, britanskih in čeških univerzah). Vendar pa odsotnost zahteve po certifikatu iz slovenskega jezika še ne pomeni, da se študentom pred vpisom ni potrebno učiti slovenščine, saj brez znanja jezika ne bodo mogli slediti predavanjem, pisati seminarskih nalog in uspešno opravljati izpitov. Tega se še predobro zavedajo tudi študenti sami, saj večino pred selitvijo v Slovenijo najbolj skrbi ravno to, da jezika ne bodo usvojili dovolj hitro.

Če se želimo uveljaviti kot država, prijazna mednarodnim študentom, moramo med drugim poskrbeti tudi za to, da so študenti iz tujine v čim večji meri pripravljeni na študij v Sloveniji. To se najenostavneje doseže z organizacijo cenovno dostopnih tečajev slovenskega jezika pred začetkom študija ali z možnostjo obiskovanja tečaja slovenščine v sklopu samega študijskega programa. Tečaji slovenskega jezika poleg same usvojitve osnov slovenskega jezika udeležencem praviloma omogočijo tudi priložnost za seznanitev s slovensko kulturo, načinom življenja in navadami ter posledično vplivajo na hitrejšo integracijo študentov v novi državi.

Težava, s katero se sooča marsikateri študent iz tujine, pa je nedostopnost cenovno ugodnega učenja slovenščine. Učenje slovenskega jezika v tujini je namreč še vedno prejkone eksotika (še posebej v neslovanskih državah), najti ustrezen tečaj v Sloveniji pa se pogosto izkaže za bistveno težji zalogaj, kot si marsikdo predstavlja. Zaradi zelo specifičnih zahtev o številu prijavljenih kandidatov so tečaji pogosto odpovedani, cene pa so lahko precej visoke. Tujci, ki prihajajo iz držav izven Evropske unije, pogosto naletijo še na dodatne ovire zaradi pridobitve ustrezne vize, ne smemo pa zanemariti niti dejstva, da so tečaji slovenskega jezika v Sloveniji v večini primerov prilagojeni državljanom, ki prihajajo iz območja bivše Jugoslavije in v Sloveniji že živijo.

Poleg tega tudi slovenske izobraževalne ustanove praviloma ne nudijo tečaja slovenščine za svoje bodoče študente – v najboljšem primeru svojim mednarodnim študentom omogočajo obiskovanje ur slovenščine med študijskim letom. Vendar pa je tudi to žal redka praksa, ki jo je v študijskem letu 2016/2017 v brezplačni obliki izvajala zgolj ena izmed slovenskih univerz.

In kako se s to problematiko spopadajo druge države? Zanimivo rešitev jezikovne integracije izvajajo določnene fakultete v Nemčiji. Nemške fakultete sicer v veliki večini nudijo izključno študij v nemškem jeziku ter zahtevajo opravljanje izpita iz nemškega jezika kot pogoj za vpis. Obstajajo pa določene fakultete, na katerih se predavanja in izpiti izvajajo v kombinaciji dveh jezikov. V praksi to pomeni, da mednarodni študenti v prvih semestrih predavanja poslušajo v angleškem jeziku in hkrati obiskujejo brezplačen tečaj nemščine, predavanja v zadnjih semestrih pa že v celoti poslušajo v nemškem jeziku. Na ta način se študentom iz tujine da čas, da se naučijo jezika, vendar pa se jezikovna integracija od njih vseeno zahteva.

Kot dober zgled lahko omenimo tudi Poljsko, ki je šla celo korak dlje. Poljaki se (kot vse več narodov po Evropi in svetu) že zavedajo pomembnosti in pozitivnih posledic, ki jih njihovi državi prinesejo študenti iz tujine. Zaradi tega aktivno delajo na promociji študija na poljskih univerzah, v sklop katere spada tudi organizacija plačljivih in brezplačnih tečajev poljskega jezika v tujini. Ti tečaji se izvajajo predvsem v Ukrajini, saj ravno iz te države prihaja več kot polovica poljskih mednarodnih študentov. Organizacija tečajev poljskega jezika torej predstavlja logičen korak tako za poljsko visoko šolstvo kot tudi za njihovo gospodarstvo, saj prihod študentov iz tujine viša prihodke tudi v sferah izven visokega šolstva.

Država, ki promovira učenje jezika še pred začetkom študija, je tudi Nizozemska. Bodoči študenti se lahko pogosto vpišejo na tečaje nizozemskega jezika kar v svoji domači državi, saj se tečaji pod okriljem nizozemskih ambasad izvajajo v Braziliji, na Kitajskem, v Indiji, Indoneziji, Mehiki, Koreji, Rusiji, na Tajskem in v Vietnamu. Poleg tega ne smemo zanemariti dejstva, da izobraževalne ustanove na Nizozemskem skupno nudijo več kot 2.100 programov, ki se v celoti izvajajo v angleškem jeziku.

Torej, kako naprej? Vse namreč kaže na to, da je v Sloveniji napočil čas za korenite spremembe – vsaj če želimo v sferi visokega izobraževanja (po)ostati konkurenčni. Slovenija se ponaša s kvalitetnim in cenovno ugodnim izobraževalnim sistemom, diplome slovenskih izobraževalnih ustanov so priznane in cenjene po vsem svetu, poleg tega pa je študentom omogočeno izobraževanje v eni izmed najlepših, naravno najbolj raznolikih in varnih držav na svetu. Če poskrbimo za to, da bo študij v Sloveniji za mednarodne študente zanimiv in konkurenčen tudi iz vidika jezikovne integracije, koristi ne bo čutiti samo v akademskih sferah, saj ima pritok študentov iz tujine vedno tudi pozitivne kulturne ter finančne posledice, ki Slovenijo lahko še dodatno utrdijo kot sodobno evropsko državo, ki se ne boji napredka.

© 2TM d.o.o.

STOPITE V STIK Z NAMI


Politika zaščite osebnih podatkov

х
Pošljite povezavo do e-pošte


x

STOPITE V STIK Z NAMI

in prejmite brezplačno posvetovanje s strokovnjakomPolitika zaščite osebnih podatkov

Nastavitev te zastavice je obvezna za pošiljanje sporočila!

Nastavitev te zastavice je obvezna za pošiljanje sporočila!

X
Pridobite brezplačno posvetovanje

STOPITE V STIK Z NAMI:Politika zaščite osebnih podatkov

Nastavitev te zastavice je obvezna za pošiljanje sporočila!

Nastavitev te zastavice je obvezna za pošiljanje sporočila!

х