20. Ljubljana Summer School, Take the Best from East & West

Letošnja mednarodna poletna šola Ekonomske fakultete v Ljubljani je gostila preko 400 študentov iz več kot 90 visokošolskih institucij celega sveta. Na Poletni šoli je sodelovalo 30 mednarodno priznanih predavateljev, ki so v tri tedne trajajočem programu, v sklopu petindvajsetih predmetov predavali in izobraževali študente iz 38 držav celega sveta; med drugim iz BiG, Srbije, Hrvaške, Crne Gore, Severne Makedonije, Rusije, Ukrajine, Indije in Kazahstana. V 20 letih so skupno gostili več kot 4000 študentov. Ljubljanska poletna šola se tako uvršča med največje poletne šole, s področja poslovnih in ekonomskih ved v Evropi.

Poletna šola vključuje dva programska sklopa: Osrednji in časovno najobsežnejši je namenjen študiju. Program vključuje dodiplomske in podiplomske predmete s področja poslovnih ved, ekonomije poslovnega prava in poslovne angleščine. Drugi del je namenjen spoznavanju slovenske kulture, običajev in turističnih znamenitosti.

Intenzivni izobraževalni proces poteka v medkulturnih skupinah s poudarkom na skupinskem delu in primerih iz prakse. Študenti ob koncu predavanj opravijo izpit, kar jim prinese kreditne točke, ki jih uveljavljajo na svoji matični šoli. Domači in tuji predavatelji na Poletni šoli so strokovnjaki s področja ekonomije in poslovnih ved, pa tudi drugih družboslovnih področij.

Ekonomska fakulteta ima široko mrežo več kot 200 mednarodnih partnerjev po celem svetu. S krepitvijo internacionalizacije, kamor spada tudi organizacija poletne šole, fakulteta utrjuje svoje mednarodne povezave. S svojo aktivno vlogo Ekonomska fakulteta pomembno prispeva k utrjevanju in poglabljanju meduniverzitetnega sodelovanja.

Vir: efnet.si